University of Oulu

Vuolukivien mineralogia ja hyödyntäminen

Saved in:
Author: Aulio, Ilmari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu Mining School
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105268171
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Aulio, 2021
Publish Date: 2021-05-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Vuolukiviä hyödynnetään yhteiskunnassa monenlaisiin käyttötarkoituksiin, kuten esimerkiksi vuolukiviuunien valmistamiseen ja rakennusten seinien verhousten tekemiseen. Jotta osataan valita oikeanlaista vuolukiveä uunien sekä muiden asioiden ja esineiden valmistamiseen, on oleellista tietää vuolukivien luokitteluperiaatteet sekä niiden ominaisuudet. Etenkin erilaisten vuolukivilajien tunnistaminen eroavaisuuksineen on tärkeää, sillä niiden ominaisuudet erilaisissa olosuhteissa vaihtelevat suuresti.

Vuolukivien ominaisuuksien ja käyttökohteiden vuoksi on tärkeää ymmärtää niiden syntytavat ja syntymisympäristöt sekä nykyiset esiintymisalueet. Tämän lisäksi vuolukivien luokittelu ja oikeanlainen nimeäminen sekä fysikaalisten ominaisuuksien tutkiminen ja ymmärtäminen on tärkeää, koska teollisuudessa vuolukiven käyttö painottuu nimenomaan niiden pehmeyteen, lämmönkestävyyteen ja tiheyteen. Tästä syystä vuolukivi on erinomainen luonnonkivi moniin eri tarkoituksiin.

Työssä käsitellään esimerkiksi vuolukivien fysikaalisia ominaisuuksia, kuten tiheyttä sekä rakenteellisia ominaisuuksia. Tämän lisäksi tarkastellaan erilaisten vuolukivilajien eroavaisuuksia, niiden erinomaisia lämpöominaisuuksia ja niiden käytettävyyttä tulisijojen rakennusmateriaalina. Tärkeitä huomioita työssä ovat muun muassa korkean kuumuuden ja lämpötilojen nopeiden vaihteluiden aiheuttaman rasituksen vaikutus kiviin sekä se, kuinka hyvin erilaiset vuolukivilajit pystyvät kestämään sitä. Lisäksi tietyissä lämpötiloissa tapahtuvat mineralogiset muutokset ja niiden vaikutus kiven kestävyyteen ovat tärkeitä huomioitavia seikkoja. Kestävyyteen liittyen myös vuolukivien mikrorakenteilla ja suuntautumilla on merkitystä, koska kivien kestävyysominaisuudet vaihtelevat eri suunnissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ilmari Aulio, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.