University of Oulu

Kerrostalo Tornioon

Saved in:
Author: Palokangas, Ella1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 25.4 MB)
Pages: 11
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105268173
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Palokangas, 2021
Publish Date: 2021-05-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintyöni on suunnitelma 5-kerroksisesta puukerrostalosta Tornion keskustaan. Työ on tuotos opintojen kolmannen vuoden aikana toteutetusta yhteisprojektista, jonka muodostavat yhdyskuntasuunnittelun, nykyaikaisen arkkitehtuurin sekä rakennusopin kurssit. Työssä esitellään yhteisprojektia kokonaisuutena, kuitenkin asuntosuunnittelun kurssia painottaen.

Yhteisprojekti sijoittuu Tornion 4. kaupunginosaan keskeiselle paikalle kaupungintalon kupeeseen. Projekti käynnistyi asemakaavasuunnittelun kurssilla, jossa tehtävänä oli suunnitella asemakaavamuutos kyseisen kaupunginosan kortteleihin 15 ja 16. Suunnittelualueella sijaitsi tuolloin kaupungintalon lisäksi käytöstä poistunut linja-autoasema ja tori sekä maakunnallisesti ja paikallisesti erittäin arvokas suojeltava kohde, Porthanin koulu apurakennuksineen. Aluesuunnitelmassani pyrin eheyttämään kaupunkirakennetta ottaen huomioon olemassa olevan rakennetun ympäristön sekä alueen julkisen ja hallinnollisen luonteen. Suunnittelualueen pohjoisosaan sijoittuu matala rivitaloalue. Kaakkois- ja eteläosaan puolestaan suunnittelin yksityiset kerrostalokorttelit Tornion rakentamisen mittakaavaa mukaillen. Alueen keskelle kaupungintalon ympäristöön jää rakentamaton, aktiviteetteja sisältävä puistoalue, jota reunustaa leveät istuskeluportaat sekä 1-kerroksiset palveluille osoitetut rakennukset. Kaupungintalon julkista luonnetta korostaa sen edustalla kulkeva puurivillä erotettu kävelyraitti, jonka päätteenä on aukio.

Asuntosuunnittelun kurssilla lähdin työstämään yhtä viitesuunnitelman kerrostaloista. Valitsemani kerrostalo sijoittuu viitesuunnitelman eteläisimpään kortteliin Laivurinkadun suuntaisesti. Työssäni halusin yhdistää perinteiseen kerrostaloasumiseen myös muita asumisen muotoja ja rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa onkin townhouse-tyylinen ratkaisu. Maantasokerrokseen sijoittuu neljä asuntoa, kaksioita ja kolmioita, joilla on oma sisäänkäynti pihalta sekä oma pieni piha-alue terassin yhteydessä. Muissa asuinkerroksissa asunnot ovat yksiöitä, kaksioita ja kolmioita, joissa kaikissa on tilava sisäänvedetty parveke olohuoneen jatkeena. Asuntosuunnittelun tavoitteitani olivat miellyttävät näkymäakselit ja käytännöllisyys.

Kerrostalosuunnittelun kurssilla syvennyin rakennusopillisiin asioihin ja asuntosuunnittelun kurssin luonnosmaiset piirustukset tarkentuivat. Myös piha-alueen suunnittelu oli osa kurssia ja päädyin sijoittamaan sinne kerrostalon yhteistiloja pihasaunan ja kerhotilan muodossa. Asuinkerrostalon kantavana rakenteena seinissä on CLT ja välipohjissa palkkivahvisteinen CLT-laatta. Samaa rakennusmateriaalia, käsittelemätöntä CLT:tä, on käytetty myös asunnon sisäisissä väliseinissä, mikä luo asuntojen sisätiloihin persoonallisuutta. Tutkin työssä lisäksi detaljitasolla rakennuksen arkkitehtuurille tärkeitä elementtejä parveke-, sisäänkäynti- ja räystäsratkaisuissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ella Palokangas, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.