University of Oulu

Huokoisten granulien valmistus vedenkäsittelyyn yhdistetyllä alkaliaktivointi-granulointi-vaahdotus-prosessilla

Saved in:
Author: Halonen, Samuli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105278178
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Halonen, 2021
Publish Date: 2021-05-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Alkaliaktivoidut materiaalit ovat alumiinisilikaattipohjaisia materiaaleja, joiden valmistamiseen voidaan hyödyntää monia teollisuuden sivuvirtoja. Työn tarkoituksena oli valmistaa mahdollisimman huokoisia metakaoliinigranuleita. Alkaliaktivoitujen materiaalien on todettu toimivan hyvin adsorbentteina ja katalyytteina vedenkäsittelysovelluksissa ja huokoisuus, sekä suuri pinta-ala ovat niiden tärkeimpiä ominaisuuksia. Alkaliaktivoiduista granuleista on kiinnostuttu niiden hyvien ominaisuuksien vuoksi liittyen suodatin tyyppisiin vedenkäsittely sovelluksiin.

Granulien valmistamiseen käytettiin yhdistettyä alkaliaktivointi-granulointi-vaahdotusprosessia ja vaahdotusaineina verrattiin kuutta eri ainetta. Kyseistä yhdistettyä prosessia ei ole käytetty ennen ja työn yksi tavoite oli osoittaa sen toimivuus verrattuna tavalliseen alkaliaktivointi-granulointi prosessiin. Työn toinen tavoite oli tutkia millä vaahdotusaineella ja sen lisäysmäärällä saadaan valmistettua mahdollisimman huokoisia granuleita. Granulien huokoisuutta tutkittiin irto- ja kiintotiheys mittauksilla, sekä valomikroskooppikuvauksilla.

Mittaustulokset osoittivat, että yhdistetyllä vaahdotusprosessilla voidaan valmistaa tavallista alkaliaktivointi-granulointi prosessia huokoisempia granuleita. Tiheysmittausten perusteella parhaaksi vaahdotusaineeksi osoittautui alumiini ja mikroskooppikuvausten perusteella paras pintahuokoisuus saavutettiin piijauhetta käyttämällä. Kokonaiskuvassa natriumperboraatti oli paras vaahdotusaine matalan tiheyden ja hyvän pintahuokoisuuden perusteella.

see all

Subjects:
Copyright information: © Samuli Halonen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.