University of Oulu

Jakamistalous liikenteessä

Saved in:
Author: Järvinen, Inka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105278179
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Järvinen, 2021
Publish Date: 2021-05-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatin työssä tutustutaan jakamistalouteen ja sen vaikutukseen liikenteen näkökulmasta. Perehdytään ensin kirjallisuuskatsauksena jakamistalouteen käsitteenä ja sen pääpiirteisiin liikenteessä. Tutustutaan myös tarkemmin kahteen näkyvimpään jakamistalouden muotoon liikenteessä, yhteiskäyttöautoihin sekä kimppakyyteihin. Näihin perehdytään kirjalliskatsauksella sekä tutustumalla erilaisiin alan palveluihin ja pilottihankkeisiin. Työssä pyritään selvittämään jakamistalouden vaikutukset liikenteessä sekä sen tämän hetkinen tilanne.

Jakamistalous on tulevaisuudessa yhä tärkeämmässä roolissa kestävän kehityksen saralla ja tätä kautta se tulee näkymään enemmän myös liikenteessä. Tällä hetkellä on yhteiskäyttöautojen sekä kimppakyytien osuus vielä vähäistä, mutta jotta liikenteestä saadaan vähäpäästöisempää ja tulevaisuuden maailmaan sopivampaa, tulee niiden suosio kasvamaan. Yhteiskäyttöpalveluiden muotoja on monia, tässä työssä käydään tarkemmin läpi round trip, free floating sekä vertaisvuokraus palvelumallit. Kimppakyytien muotoja on olemassa huomattavasti vähemmän kuin yhteiskäyttöpalveluiden muotoja. Palvelut kimppakyytien parissa ovat vielä harvassa sitä rajoittavan taksilain vuoksi. Kyydeistä ei laillisesti saa tehdä tuloa, joten palveluiden muodostaminen on haastavaa. Erilaisten yhteisöiden sisällä toimivat ryhmät ovatkin suuressa roolissa kimppakyytien toiminnassa.

Työssä käydään lisäksi läpi yhteiskäyttöpalveluiden sekä kimppakyytien vaikutusta yhteiskunnassa sekä päästöjen vähentämisessä. Yhteiskäyttöautojen sekä kimppakyytien suosiminen vähentävät autojen määrää liikenteessä sekä sitä kautta ajavat liikennettä kokonaisuutena kohti liikennepolitiikan tavoitteita. Palvelut luovat liikenteeseen uuden mahdollisuuden liikkua ympäristöystävällisesti omistamatta omaa autoa. Omistamisen kulttuurista on kuitenkin haastava siirtyä palvelukeskeiseen ajatteluun, joten muutos näiden suosimiseen ei tapahdu haasteitta eikä salamannopeasti. Uusi ajattelutapa vie aikaa ja toivottavasti löytää paikkansa yhteiskunnassa liikkumisen osana.

see all

Subjects:
Copyright information: © Inka Järvinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.