University of Oulu

Alle 3-vuotiaiden lasten taiteellinen toimijuus varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Ojala, Suvi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105278188
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Ojala, 2021
Publish Date: 2021-05-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuoda lisää tietoa alle 3-vuotiaiden lasten taidekasvatuksesta ja heidän taiteellisesta toimijuudestansa sekä lisätä ymmärrystä varhaiskasvatuksen henkilöstön eli taidekasvattajien, mahdollisuuksista tukea alle 3-vuotiaiden lasten taiteellista toimijuutta varhaiskasvatuksen kontekstissa. Tutkimuksen lähtökohtana toimii Karvin vuoden 2019 julkaisema arviointiraportti, jonka mukaan varhaiskasvatuksen taidekasvatus on laadultaan heikkoa sekä varhaiskasvatuksen henkilöstö kokee tarvitsevansa tukea alle 3-vuotiaiden lasten pedagogiikassa (Repo ym., 2019, 72, 159).

Tutkimuksessani vastaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

1. Miten alle 3-vuotiaiden lasten taiteellinen toimijuus näyttäytyy osana varhaiskasvatuksen taidekasvatusta?

2. Kuinka taidekasvattaja voi omalla toiminnallaan tukea alle 3-vuotiaiden lasten taiteellista toimijuutta?

Tutkimuksessani alle 3-vuotiaiden lasten taiteellisella toimijuudella tarkoitetaan lasten kykyä ilmaista itseään taiteen eri keinoin varhaiskasvatuksen arjen eri tilanteissa (Pääjoki, 2020). Heidän taiteellinen toimijuutensa näyttäytyy varhaiskasvatuksessa tuokioiden lisäksi päiväkodin arjen pienissä hetkissä, kuten pukemistilanteissa. Tutkimustulokset osoittavat, että lasten taiteellista toimijuutta voidaan tukea kiinnittämällä huomiota taidekasvatuksen erilaisiin oppimisympäristöihin, materiaaleihin ja välineisiin sekä taidekasvattajan heittäytymiseen taiteen vietäväksi. Lisäksi taiteellisen toimijuuden tukemisessa tärkeässä asemassa ovat taidekasvattajan omat käsitykset taidekasvatuksesta ja taidekasvatuksen merkityksellisyydestä sekä itsestään taidekasvattajana.

see all

Subjects:
Copyright information: © Suvi Ojala, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.