University of Oulu

Synnynnäisten sydänvikojen sikiöaikainen löytyvyys Oulun yliopistollisessa sairaalassa vuosina 2015–2017

Saved in:
Author: Kukkola, Minna-Mari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 19
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106028212
Language: Finnish
Published: Oulu : M.-M. Kukkola, 2021
Publish Date: 2021-06-02
Thesis type: Other thesis
Tutor: Nikkinen, Hilkka
Kauppinen, Tuomas
Reviewer: Nikkinen, Hilkka
Laatio, Liisa
Description:

Tiivistelmä

Synnynnäisten sydänvikojen raskaudenaikainen diagnostiikka on kehittynyt Suomessa 2010 käyttöön otetun valtakunnallisen sikiön vaikeiden kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulontaohjelman myötä. Diagnostiikan sekä syntymän jälkeisten hoitomahdollisuuksien kehittyminen ovat parantaneet synnynnäisten sydänvikojen ennustetta. Merkittävän sydänvian diagnosointi raskausaikana mahdollistaa viiveettömän hoidon lapselle, sillä synnytys voidaan suunnitella ennakoivasti ja lapsi voidaan siirtää optimaalisimpaan hoitopaikkaan äidin kohdussa. Vaikean sydänvian raskaudenaikainen sydänvikadiagnoosi voi johtaa myös raskauden keskeytykseen.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli saada tietoa synnynnäisten sydänvikojen esiintyvyydestä ja löytyvyydestä sikiöseulonnoissa Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) alueella vuosina 2015–2017. Tiedot kerättiin sairauskertomuksista OYS:n ESKO- ja IPANA-potilastietojärjestelmistä. Tulokset taulukoitiin ja analysoitiin SPSS-ohjelmalla. Aineisto koostui 179 potilaasta. Tutkimuksesta saatavaa tietoa voidaan jatkossa käyttää seulonnan ja potilasneuvonnan parantamiseen.

Tutkimuksessa sydänvikojen esiintyvyydet olivat aiempien tutkimusten kanssa samankaltaista ja sydänvikojen löytyvyys on OYS:n erityisvastuualueella hyvä. Lisäksi tulokset ovat vertailukelpoisia kansallisiin tuloksiin. Raskausaikana löytyi vaikeista syanoottisista sydänvioista 84,4%. Vaikeiden sydänvikojen hyvä löytyvyys on tärkeää, sillä ne vaativat yleensä hoitoa ja toimenpiteitä heti syntymän jälkeen sekä voivat ilman ennakoivaa valmistautumista johtaa lapsen menehtymiseen. Vaikeista syanoottisista sydänvioista yksikammioiset sydämet, valtasuonten transpositio (TGA), ebsteinin anomaliat ja molempien valtasuonten lähteminen oik. kammiosta -tyyppiset viat (DORV) diagnosoitiin kaikki jo raskausaikana. Sen sijaan Fallot’n tetralogian löytyvyys oli 66,7%, joten sen diagnosoinnissa voidaan todeta olevan parannettavaa.

Sunttivikojen ja virtausestevikojen löytyvyys oli odotetusti huonompaa. Raskausaikana löytyi sunttivioista 27,1% ja virtausestevioista 18,2%. Sunttivioista kammioväliseinäaukkojen osuus oli merkittävä ja se on haastellinen raskausaikana diagnosoitava sydänvika. Kammioväliseinäaukkojen löytyvyyttä arvioitiin myös erikseen huomioimalla vain hoitoa vaatineet, jolloin löytyvyys oli parempi 42,9%. Virtausestevikojen diagnosointi edellyttäisi odotetusti usein normaalia seulontatutkimusta tarkempaa tutkimusta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Minna-Mari Kukkola, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.