University of Oulu

Juuritäytteen tiivisteaineen

Saved in:
Author: Turtinen, Sonja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Dentistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106028214
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Turtinen, 2021
Publish Date: 2021-06-02
Thesis type: Other thesis
Tutor: Laajala, Anne
Reviewer: Laitala, Marja-Liisa
Laajala, Anne
Description:

Tiivistelmä

Juuritäytteen tiivisteaineiden tehtävänä on parantaa juuritäytteen tiiviyttä täyttämällä juurikanavan epätasaisuudet ja dentiinitubulukset. Ne ehkäisevät ja hoitavat endodontisia infektioita peittämällä juurikanavan jäännösbakteerit ja estämällä ravinteiden vuodon juurikanavaan. Tiivisteaineilla voi olla näiden lisäksi antimikrobista aktiivisuutta.

Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on selvittää kirjallisuuden avulla, millaisia ominaisuuksia tiivisteaineella tulisi olla, millaisia tiivisteaineita on markkinoilla ja miten eri tiivisteaineiden ominaisuudet eroavat toisistaan. Kirjallisuuden haku toteutettiin Scopus- ja Pubmed-tietokannoilla. Ensisijaisesti haettiin kirjallisuuskatsauksia ja meta-analyysejä. Haku rajattiin englanninkielisiin artikkeleihin. Lisäksi tietoa haettiin endodontian oppikirjasta Endodontics Review : A Study Guide ja Endodontic Topics -julkaisusarjan artikkelista.

Juuritäytteen tiivisteaineelle merkittäviä ominaisuuksia ovat tiivisteaineen kyky tunkeutua dentiinitubuluksiin ja juurikanavan epätasaisuuksiin sekä sen adaptaatio juurikanavan seinämiin. Ideaalinen juuritäytteen tiivisteaine on bioyhteensopiva, ei-sytotoksinen ja ei-mutageeninen. Sen käsittely ja asettaminen juurikanavaan on helppoa. Materiaalin tulee olla erotettavissa röntgenkuvista ja se ei saisi värjätä hampaan rakenteita. Juuritäytteen tiivisteaine tulisi olla myös poistettavissa juurikanavasta, mikäli uusintajuurihoito on tarpeen. Viime vuosina tiiviysominaisuuksien lisäksi tavoitelluiksi ominaisuuksiksi ovat nousseet myös antimikrobiominaisuudet sekä bioaktiivinen kudosten muodostumisen ja paranemisen edistäminen. Mikään markkinoilla olevista tiivisteaineista ei täytä kaikilta osin ideaaliselle tiivisteaineelle asetettuja vaatimuksia. Kliinikon tehtävänä on harkita eri tiivisteaineiden soveltuvuus tilannekohtaisesti.

Markkinoilla on useita koostumukseltaan ja ominaisuuksiltaan vaihtelevia tiivisteaineita. Tiivisteaineet voidaan luokitella sinkkioksidieugenolipohjaisiin, lasi-ionomeeripohjaisiin, kalsiumhydroksidipohjaisiin, liuotinpohjaisiin, silikonipohjaisiin, resiinipohjaisiin, kalsiumsilikaattipohjaisiin ja kalsiumfosfaattipohjaisiin sealereihin. Juuritäytteen tiivisteaineiden kultaisena standardina on pidetty epoksiresiinipohjaista AH Plussaa, joka on tiiviysominaisuuksiltaan ja fysiokemiallisilta ominaisuuksiltaan hyvä materiaali. Tulevaisuudessa tärkeimmäksi tiivisteaineryhmäksi voivat nousta bioyhteensopivuuden, bioaktiivisen potentiaalin ja antibakteerisen aktiivisuutensa ansiosta biokeraamiset kalsiumsilikaattipohjaiset sealerit. Tutkimustulokset kalsiumsilikaattipohjaisista sealereista ovat olleet lupaavia ja ne ovat osoittautuneet samankaltaisiksi tai jopa paremmiksi verrattuna perinteisiin tiivisteaineisiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sonja Turtinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.