University of Oulu

Lapsuus- ja nuoruusajan fyysisen aktiivisuuden vaikutus liikunnallisen elämäntavan rakentumiseen

Saved in:
Author: Kärki, Ilari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106028220
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Kärki, 2021
Publish Date: 2021-06-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Fyysisen aktiivisuuden tiedetään olevan yksi terveen elämän sekä lasten kasvun ja kehityksen perusedellytyksistä. Varhaisella fyysisellä aktiivisuudella voidaan välttää monet terveyshaitat tulevaisuudessa. Lasten ja nuorten fyysisen kunnon heikentyminen ja ylipainoisuuden lisääntyminen on kansainvälinen ongelma. Tähän ongelmaan on yritetty löytää ratkaisua liikuntainterventioiden avulla sekä päivittämällä fyysisen aktiivisuuden suosituksia.

Tutkielman tavoitteena on kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tavoin selvittää, mikä rooli lapsuus- ja nuoruusajan fyysisellä aktiivisuudella on liikunnallisen elämäntavan rakentumisessa. Tutkimuskysymyksinä ovat: 1) Mikä vaikutus lapsuus- ja nuoruusajan organisoidulla liikuntaharrastuksella on liikunnallisen elämäntavan rakentumisessa? ja 2) Mikä vaikutus koululiikunnalla on liikunnallisen elämäntavan rakentumisessa? Ennen tutkimuskysymyksiin vastaamista tutkielmassa avataan fyysisen aktiivisuuden käsitettä, suosituksia ja elämäntavan käsitettä liikunnallisuuden kautta.

Eri tutkimustulosten perustella voidaan sanoa liikunnallisen elämäntavan rakentuvan jo varhain. Organisoitu liikuntaharrastus oli positiivisesti yhteydessä aikuisajan fyysiseen aktiivisuuteen lähes joka tutkimuksessa. Koululiikunnan vaikutuksista sen sijaan tarvitaan vielä lisää tutkimusta. Lapsuus- ja nuoruusajan fyysisen aktiivisuuden voidaan sanoa korreloivan positiivisesti aikuisajan fyysiseen aktiivisuteen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ilari Kärki, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.