University of Oulu

Käsityön yhteys psyykkiseen hyvinvointiin

Saved in:
Author: Orpana, Ella1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106028221
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Orpana, 2021
Publish Date: 2021-06-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tarkastelen tässä kandidaatintutkielmassa aiempia tutkimuksia käsityökasvatukseen ja sen historiaan liittyen. Tutkin kandidaatintutkielmassani miten käsillä tekeminen ja koulujen käsityökasvatus ja käsityöopetus vaikuttavat oppilaiden psyykkiseen hyvinvointiin. Näiden lisäksi tutkin myös miten käsityön tuomia positiivisia vaikutuksia yksilön psyykkiseen hyvinvointiin voidaan lisätä koulussa käsityön oppitunneilla. Tutkimukseni tyyppi on systemaattinen kirjallisuuskatsaus, joka kerää yhteen saman aihealueen tutkimuksia. Olen tätä tutkimusta varten kerännyt yhteen käsitöihin ja hyvinvointiin liittyviä tutkimuksia ja tutkin niitä koulun näkökulmasta. Näin ollen saadaan selville miten käsillä tekeminen ja käsityöt vaikuttavat oppilaiden hyvinvointiin koulun kontekstissa käsityön oppitunneilla.

Tutkimuksessani käytän lähteitä vaihtelevasti eri vuosikymmeniltä. Osa lähteistä on suhteellisen vanhoja, mutta niissä esiintyvä tieto on pysynyt muuttumattomana kaikki nämä vuodet. Tällaisia lähteitä ovat esimerkiksi käsityön historiaa koskeva lähdekirjallisuus ja käsityön määrittelemisessä käyttämäni kirjallisuus. Vanhan lähdekirjallisuuden vastapainoksi käytän tutkimuksessani myös uusia tutkimuksia käsitöiden vaikutuksista yksilön hyvinvointiin liittyen.

Tutkimukseni keskeisiä käsitteitä, jotka kantavat koko tutkielman läpi ovat käsillä tekeminen ja käsityöt sekä hyvinvointi. Avaan käsityöt ja käsillä tekemisen käsitteet niin formaalina koulumaailman näkökulmasta kuin harrastuspohjaltakin vapaa-ajan informaalina toimintana, kun taas hyvinvoinnin käsitettä käsittelen tutkimuksessani yleisenä arjessa esiintyvänä käsitteenä.

Tutkimuksessani nousi esille käsityön oppiaineen arvostuksen vaihteleminen eri vuosikymmeninä Suomen kouluhistorian aikana. Esille tulivat myös käsityön eri vaikutukset niitä harrastaviin oppilaisiin ja yksilöihin: käsityö antaa paljon tekijälleen, niin psyykkisesti kuin fyysisestikin, mutta se saattaa myös aiheuttaa yksilölle epämiellyttäviä stressitilanteita. Tutkielmani lopussa tarkastelenkin miten opettajat voivat auttaa oppilaita saavuttamaan koulussa käsityön avulla parhaan mahdollisen psyykkisen vaikutuksen omaan hyvinvointiinsa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ella Orpana, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.