University of Oulu

Lintujen persoonallisuus

Saved in:
Author: Viinikainen, Iida1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 16
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106048251
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Viinikainen, 2021
Publish Date: 2021-06-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Persoonallisuudella tarkoitetaan populaation sisällä esiintyviä yksilöllisiä eroja eläinten käyttäytymisessä, jotka pysyvät johdonmukaisina ajasta ja tilanteesta riippumatta. Aiemmin persoonallisuutta tutkittiin vain ihmisillä, mutta viime vuosikymmenten aikana eläinten käyttäytymistutkimus on alkanut suunnata tutkimusta myös yksilöllisiin käyttäytymispiirteisiin.

Talitiaisilla tehdyillä käyttäytymistesteillä huomattiin yksilöillä kaksi selvästi toisistaan erottuvaa ja johdonmukaisesti tilanteesta tai ajasta riippumatta ilmenevää käyttäytymismallia, toisin sanoen persoonallisuustyyppiä. Näitä ovat uudessa tilanteessa nopeasti ja hitaasti tutkivat tyypit. Käyttäytymistestejä oli kaksi, uuden ympäristön testi sekä uuden esineen testi. Nopean tyypin yksilöiden persoonallisuuteen liittyy myös muita käyttäytymismalleja, ne ovat usein rohkeampia, aggressiivisempia ja rutiineja nopeammin muodostavia, kuin hitaan tyypin yksilöt.

Eri persoonallisuuspiirteet vaikuttavat linnuilla monin eri tavoin. Nopean tyypin talitiaiskoiraat ovat aggressiivisempia ja puolustavat reviiriään rajummin kuin hitaan tyypin koiraat. Hitaan tyypin koiraat myös lähestyvät vastakkaisen sukupuolen lajitoveria hitaammin kuin nopean tyypin koiraat. Persoonallisuuspiirteet vaikuttavat myös populaation sosiaaliseen rakenteeseen. Nopean tyypin yksilöillä on enemmän sosiaalisia suhteita kuin hitaan tyypin linnuilla, mutta ne eivät ole yhtä tiiviitä ja pitkäkestoisia kuin hitaan tyypin yksilöillä.

Persoonallisuuspiirteillä on monia ekologisia ja evolutiivisia vaikutuksia. Rohkeammilla yksilöillä on huomattu olevan korkeampi lisääntymiskyky kuin ujommilla. Aremmilla linnuilla on kuitenkin rohkeita pienempi riski ennenaikaiseen kuolleisuuteen. Piirteistä on siis hyötyä kelpoisuuden kannalta eri tilanteissa, jolloin kumpikaan persoonallisuustyyppi ei ole kokonaisuudessaan toista parempi. Nopean tyypin lintujen persoonallisuus on jossain määrin pysyvämpi ominaisuus kuin hitaan tyypin yksilöiden. Hitaan tyypin lintujen on nimittäin huomattu tulevan ajan myötä nopeammiksi tutkivassa käyttäytymisessä, mikä nostaa niiden kykyä sopeutua ympäristön muutoksiin. Nopean tyypin linnut muodostavat myös rutiineja hitaan tyypin yksilöitä nopeammin. Jälkimmäiset joustavat käyttäytymisessään enemmän ja ovat herkempiä ympäristön ärsykkeille.

Tulevaisuudessa persoonallisuustutkimuksessa tulee tutkia persoonallisuuden kehittymistä yksilöillä pitkäaikaistutkimuksin ja huomioida yksilöiden väliset persoonallisuuserot esimerkiksi eläinkokeissa, lajien suojelussa sekä tuotantoeläinten hyvinvoinnissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Iida Viinikainen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.