University of Oulu

Kosketus opettajan työssä

Saved in:
Author: Karttunen, Irina1; Sadinmäki, Milla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106058255
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Karttunen; M. Sadinmäki, 2021
Publish Date: 2021-06-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatin tutkielman tarkoituksena on tutkia kosketusta opettajan työssä. Tavoitteena on selvittää, millaisia kosketuksen muotoja opettajan ja oppilaan välillä tapahtuu alakoulussa sekä sitä, mitkä tekijät ja haasteet vaikuttavat opettajan kosketukseen. Kosketus on luonnollinen vuorovaikutuskeino, ja se on elintärkeää lapsen kasvulle ja kehitykselle. Oppilaisiin koskemisen sallittavuudesta on kuitenkin noussut huoli. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä tietoisuutta kosketuksen luonnollisuudesta sekä vähentää ennakkoluuloja opettajan ja oppilaan välisestä kosketuksesta. Tutkimus on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena laajan aineiston pohjalta, jonka tarkoituksena on antaa kattava kuva aiheesta.

Käsittelemme kosketusta positiivisen ja negatiivisen kosketuksen kautta. Positiiviseen kosketukseen sisältyy välittävä, rauhoittava, kontrolloiva, ohjaava sekä avustava kosketus. Kosketus on välttämätöntä joissain oppiaineissa, kuten taito- ja taideaineissa. Negatiivisen kosketuksen määritteleminen voi olla epäselvää, jos oppilaan ja opettajan kokemukset ja tulkinnat kosketuksesta eroavat toisistaan. Opettajan ja oppilaan väliseen kosketukseen liittyvät myös kehonalueet; mihin kehon osaan opettajan on soveliasta koskea oppilasta. Opettajan ja oppilaan väliseen kosketukseen vaikuttavat lait ja opetussuunnitelmat. Opettajaa ohjaavat hänen omat kosketuskäytänteensä sekä suhtautumisensa kosketukseen. Kosketuskulttuurit vaikuttavat siihen, miten opettaja koskettaa oppilasta, ja opettajan tulisi olla tietoinen erilaisista kosketukseen liittyvistä käytänteistä.

Tutkimukset osoittavat, että opettajan ja oppilaan sukupuolella on merkitystä siihen, miten oppilasta kosketetaan. Opettajilla on noussut huoli oppilaisiin koskettamisen seksualisoimisesta, jonka takia joissain maissa on otettu käyttöön no-touch -menetelmä, joka kieltää opettajan ja oppilaan välisen kosketuksen. Vaikka Suomessa kosketusta ei rajoiteta yhtä vahvasti, ovat opettajat silti tietoisia kosketukseen liittyvistä haasteista. Tutkimuksen johtopäätöksenä on, että opettajat tiedostavat kosketuksen hyödyt, mutta siihen suhtaudutaan varoen. Opettajan ja oppilaan väliseen kosketukseen tarvittaisiin lisää koulutusta, jotta tietoisuus kasvaisi ja ennakkoluulot vähentyisivät.

see all

Subjects:
Copyright information: © Irina Karttunen; Milla Sadinmäki, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.