University of Oulu

Diabeteksen hoitotasapainon vaikutus peri-implanttimukosiittiin ja peri-implantiittiin

Saved in:
Author: Paasovaara, Janne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Dentistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106088257
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Paasovaara, 2021
Publish Date: 2021-06-09
Thesis type: Other thesis
Tutor: Ylöstalo, Pekka
Reviewer: Ojala, Meeri
Ylöstalo, Pekka
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää diabetes mellituksen hoitotasapainon vaikutusta hammasimplantteihin liittyvien peri-implanttimukosiitin ja peri-implantiitin synnylle. Tutkimus rajattiin glykeemisen tasapainon ja tukihoitojen vaikutuksiin diabetespotilaiden hammasimplanttihoidossa. Tutkimuksen tarkoituksena oli myös selvittää, mitä diabeetikon peri-implanttitulehdusten ehkäisyssä ja hoitokeinoissa tulee ottaa huomioon ennen ja jälkeen implanttihoidon. On ennakoitavissa, että diabetesta sairastavien potilaiden ja heille tehtävien hammasimplanttien määrät lisääntyvät tulevaisuudessa hammaslääkärien vastaanotoilla.

Tutkimusaineisto perustui kirjallisuuskatsaukseen. Varsinaisen tutkimusaineiston muodostivat aiemmin tehdyt tutkimukset. Tutkimukseen valittiin kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa ilmestyneitä tutkimuksia. Tutkimusaineistosta etsittiin diabeteksen hoitotasapainoa määritteleviä glykeemisiä ja implanttihoidon onnistumista tukevia tekijöitä sekä hoitotasapainon vaikutuksia peri-implanttimukosiitin ja peri-implantiitin synnylle.

Neljässä tutkimuksessa todettiin hyvän hoitotasapainon yhteys parempaan implantin selviytymiseen ja vähempiin peri-implantiittikomplikaatioihin kuin huonossa hoitotasapainossa olevilla. Vastaavasti kolmessa tutkimuksessa ei havaittu eroja osseointegraation onnistumisessa huonossa hoitotasapainossa olevilla diabeetikoilla muihin tutkimuspotilaisiin nähden. Hyvän glykeemisen kontrollin todettiin parantavan osseointegraatiota ja implantin selviytymistä. Huonossa hoitotasapainossa oleva diabetes todettiin riskitekijäksi hammasimplantin osseointegraation onnistumiselle. Implanttien selviytymistä diabeetikoilla näyttää tutkimusten mukaan parantavan profylaktisen antibiootin käyttö, pidempikestoinen leikkauksen jälkeinen antibioottihoito, klooriheksidiinipitoisen suuveden käyttö, bioaktiivisen materiaalin käyttö implantin pinnalla sekä asennettavan implantin suurempi pituus ja leveys. Useissa tutkimuksissa kävi ilmi, että lisää tarkentavia tutkimuksia tarvitaan, jotta ymmärretään yhteys diabeteksen hoitotasapainon vaikutuksen ja peri-implanttimukosiitin ja peri-implantiitin välillä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Janne Paasovaara, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.