University of Oulu

Yläkulmahampaiden ja lateraali-inkisiivien juuren kehitysvaihe suhteessa päällekkäin kuvautumiseen ja kulmahampaan kallistuneisuuteen PTG-kuvista

Saved in:
Author: Rajala, Wille1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Dentistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106088259
Language: Finnish
Published: Oulu : W. Rajala, 2021
Publish Date: 2021-06-09
Thesis type: Other thesis
Tutor: Lähdesmäki, Raija
Ristaniemi, Jenni
Reviewer: Lähdesmäki, Raija
Silvola, Anna-Sofia
Description:

Tiivistelmä

Johdanto: Yläleuan kulmahampaiden ektooppinen puhkeaminen ja impaktoituminen ovat yleisesti tavattavia kliinisiä ongelmatilanteita. Kulmahampaan puhkeamishäiriöiden varhainen tunnistaminen ja hoito on tärkeää, jotta vältytään kalliilta ja aikaa vieviltä hoitojaksoilta. Seurattaessa kulmahampaiden kehittymistä ja puhkeamista röntgenkuvien ottaminen on yleensä indikoitua, jos kliinisesti palpoimalla ja tarkastelemalla ei saada varmuutta normaalista puhkeamisesta. Tutkimuksen tarkoitus: Tutkimuksessa tarkastellaan yläkulmahampaiden ja lateraali-inkisiivien juurten kehitysvaiheita hampaiston vaihduntavaiheessa olevilla lapsilla, kun hampaistossa on I-vaihdunta valmis. Lisäksi yläkulmahampaan ja lateraali-inkisiivin juurenkehitysvaiheita verrataan niiden päällekkäin kuvautumiseen ja kulmahampaan kallistuneisuuteen panoraamaröntgenkuvassa. Tutkimusaineisto ja -menetelmät: Tutkielmassa käytetty tutkimusaineisto koostuu Itä-Suomessa Lapinlahdella vuosina 1980–1996 syntyneiden lasten 1454 PTG kuvasta. Tutkimus on retrospektiivisesti toteutettu rekisteritutkimus. Lasten ikä kuvanottohetkellä on ollut keskimäärin 9,3 vuotta. Tulokset: Tuloksista nähtiin, että suurin osa kulmahampaista tässä ikäkohortissa oli kehitysvaiheeltaan yli kolmasosa, mutta enimmillään noin puolessa välissä lopullista pituutta. Lateraali-inkisiiveillä juurenkehitys oli kesken 75,7 % ja vain 21,5 % oli juurenkehitykseltään valmiita. Kulmahampaan ja lateraali-inkisiivin päällekkäisyyttä ilmeni 45,6 % tapauksista ja päällekkäisyys oli yleisintä kulmahampaan varhaisimmissa kehitysvaiheissa. Yläkulmahampaista 83,8 % kallistuskulma yläleuan keskilinjaan nähden oli alle 20 astetta. Suuremmassa kulmassa kallistuneita yläkulmahampaita esiintyi lähinnä juurenkehityksen puolivälissä ja tätä ennen. Suurimmalla osalla lapsista (83,7 %), joilla lateraali-inkisiivin juurenkehitys oli valmis, oli yläkulmahampaan kulma alle 15 astetta. Johtopäätökset: Tutkimuksen mukaan kolmella neljästä ikäkohortin lapsista kulmahampaiden kehitysvaihe oli kuvanottohetkellä enintään puolivälissä ja päällekkäisyyttä lateraali-inkisiivin kanssa oli lähes puolella tapauksista. Päällekkäisyyden arvioidaan olevan osa normaalivaihtelua varhaisessa kulmahampaan kehitysvaiheessa. Kulmahampaan ja lateraali-inkisiivin kehitysten edetessä päällekkäisyys vähenee ja kallistuneisuus pienenee.

see all

Subjects:
Copyright information: © Wille Rajala, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.