University of Oulu

“I can dance with you honey” : disco, sexuality and race in the creation of ABBA fever

Saved in:
Author: Pasanen, Jonna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 82
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106098271
Language: English
Published: Oulu : J. Pasanen, 2021
Publish Date: 2021-06-09
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kokkola, Lydia
Reviewer: Alarauhio, Juha-Pekka
Kokkola, Lydia
Description:

Abstract

This Master’s thesis focuses on the Swedish popular music group ABBA in the context of the 1970s disco culture of the United States. By examining how ABBA were influenced by other cultures, the study intends to assess whether the group are engaging in cultural appropriation. The study also examines ABBA’s representations of sexuality and gender performance, focusing on how the group seemingly are ‘queer’, although the members are cisgender and heterosexual. The study analyses ABBA from three viewpoints: disco culture, sexuality and gender, and race. Critical race theory, Richard Dyer’s theory on Whiteness and queer theory are used as tools for analysis. Cultural materialism is used as the overall theoretical frame from which the study examines disco as a cultural phenomenon. The analysis focuses on four of ABBA’s songs released in the 1970s: Voulez-Vous, Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight), Does Your Mother Know and Summer Night City, as well as the videos released to accompany them.

The study is divided into six chapters. First, the thesis introduces the cultural context and key concepts of the study, followed by a chapter introducing the theory and methodology utilised in the analysis. Next, it outlines the history of disco music to situate ABBA within the era. Chapters four and five examine ABBA in relation to minorities who were strongly associated with disco: the LGBTQ community and Black communities in both the United States and Europe. The final chapter discusses the implications and conclusions of the study.

The implications of the study are that ABBA engage in cultural appropriation, and more specifically, content appropriation, by using features of African American cultures to their advantage. This is evident in how the group used key features of disco music, which stemmed from traditional African music styles, in their songs. Moreover, the group takes advantage of queer communities by participating in disco culture, which was inherently Black and queer, and pandering to these communities, while being heterosexual and cisgender. ABBA, among other similar acts, participated in the whitewashing, commercialising and de-queering of disco as a culture and genre of music.

Tiivistelmä

Tämä pro gradu -tutkielma tarkastelee Yhdysvaltojen 1970-luvun diskokulttuurin vaikutusta ruotsalaisen ABBAn esiintymiseen, tuotantoon ja ulosantiin. Tutkielma tarkastelee ABBAa kolmen teeman kautta, jotka ovat: 1. diskokulttuuri, 2. seksuaalisuus ja sukupuoli, sekä 3. rotu. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, voiko ABBAn tuotantoa pitää kulttuurisena omimisena. Tähän pyritään tutkimalla, miten ABBA omaksui musikaalisia ja ulkoasuun liittyviä vaikutteita muista kulttuureista. Tutkielma tarkastelee myös, miten ABBA ilmentää seksuaalisuutta ja sukupuolta. Erityistarkastelun kohteena on, miten ABBA välittää normeista poikkeavaa seksuaalisuuskuvaa, vaikka jäsenet itse ovat heteroseksuaaleja ja cis-sukupuolisia. Analyysissa keskitytään neljään ABBAn 1970-luvulla julkaisemaan kappaleeseen: Voulez-Vous, Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight), Does Your Mother Know sekä Summer Night City. Analyysissa on käytetty apuna queer-teoriaa, kriittistä rotuteoriaa sekä Richard Dyerin teoriaa valkoisuudesta. Tutkielman yleisvaltainen viiteteoria on kulttuurimaterialismi, jonka näkökulmasta diskokulttuuria tarkastellaan kulttuurisena ilmiönä.

Tutkielma on jaettu kuuteen kappaleeseen, joista jokainen keskittyy yhteen teemaan. Kukin kappale esittelee teeman historiallisen taustan, minkä jälkeen teemaa analysoidaan käyttäen sille määriteltyä teoriaa. Ensimmäinen kappale asettaa tutkielman kontekstin, ja esittelee keskeiset käsitteet ja teoriat. Toinen kappale käsittelee teorioita yksityiskohtaisemmin. Kolmannessa kappaleessa tarkastellaan diskokulttuuria, jotta voitaisiin sijoittaa ABBA aikakauden kontekstiin. Seuraavat kappaleet käsittelevät ABBAa suhteessa diskokulttuuriin liitettyihin vähemmistöryhmiin, joita ovat seksuaali- ja sukupuolivähemmistö sekä Yhdysvaltojen ja Euroopan mustien yhteisöt. Viimeinen kappale käsittelee tutkielman tuloksia ja päätelmiä.

Tutkielman tulokset osoittavat, että ABBA on osallistunut diskokulttuurin juuriltaan irrottamiseen ja sen erottamiseen alkuperäisistä konnotaatioista queer-kulttuurin ja afroamerikkalaisen kulttuurin parissa. Tulokset osoittavat myös, että ABBA osallistuu kulttuuriseen omimiseen ja erityisesti sisällön omimiseen, käyttämällä hyväkseen diskomusiikin piirteitä, jotka pohjautuvat afrikkalaisiin musiikkityyleihin. ABBA käyttää hyödykseen myös queer-kulttuuria vetoamalla sen jäseniin diskokulttuuriin kautta, vaikka ABBAn jäsenet itse ovat heteroseksuaaleja cis-sukupuolisia. ABBA ja muut tuon ajan valkoiset, heteronormatiiviset diskoartistit osallistuivat diskokulttuurin ja -musiikin kaupallistamiseen, queer-juurien hävittämiseen sekä valkopesuun.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jonna Pasanen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.