University of Oulu

Representation of gender roles in the novel An Enola Holmes Mystery #1 : The Case of the Missing Marquess and its Netflix film adaptation

Saved in:
Author: Paananen, Arsi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106108275
Language: English
Published: Oulu : A. Paananen, 2021
Publish Date: 2021-06-10
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

This Bachelor’s thesis compares and analyses the differences in the representation of gender roles between the novel An Enola Holmes Mystery #1: The Case of the Missing Marquess by Nancy Springer, and its Netflix film adaptation Enola Holmes by Henry Bradbeer. Both materials are targeted towards children and young adults, and the genre in both is a mystery in which the main character, Enola Holmes, tries to solve two mysteries: the case of the missing marquess, and her mother Eudoria Holmes’ disappearance. The theoretical and methodological framework consists of literary analysis, adaptation theory, and theories regarding gender studies. The framework enables the conceptualisation and analysis of gender and gender roles in both types of materials. Three elements of both materials are analysed in the thesis: the representation by Enola’s character and in the dialogue between the characters in both materials, and in linguistic descriptions of the novel and visual elements of the film. The analysis and comparison reveal both similarities and differences in the representation of gender roles within the two materials. The thesis concludes that the representation in the film adaptation version is more radical and the material focuses more on the roles themselves, while they work more as a background theme in the original novel. The similarities are in the message of the materials, and in the feminist voice of Enola Holmes. The major differences are found within the dialogue of the materials. Some possibilities for these findings are also discussed in the thesis.

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintutkielmassa verrataan ja analysoidaan sukupuoliroolien representaation eroja Nancy Springerin romaanissa ja sen pohjalta tehdyssä Henry Bradbeerin Netflix elokuva-adaptaatiossa Enola Holmesissa. Kummatkin materiaalit on suunnattu sekä lapsille että nuorille. Molempien materiaalien tyylilajina toimii mysteeri, jossa tarinan päähenkilö Enola Holmes yrittää ratkaista kahta mysteeriä: kadonneen markiisin tapauksen ja hänen äitinsä Eudoria Holmesin yhtäkkisen katoamisen. Opinnäytteen teoreettinen ja metodologinen viitekehys koostuu kirjallisuusanalyysistä, adaptaatioteoriasta ja eri sukupuolentutkimukseen liittyvistä teorioista. Viitekehys auttaa käsitteellistämään sukupuolen ja sukupuoliroolit ja analysoimaan niitä molemmista materiaaleista. Opinnäytetyössä analysoidaan molemmista materiaaleista kolmea tekijää: Enola Holmesin, hahmojen välisen dialogin, romaanin kertojan kielellisten kuvausten ja elokuva-adaptaation visuaalisten elementtien toteuttamaa sukupuoliroolien representaatiota. Tutkimuksen teoksista paljastuu sekä yhtäläisyyksiä että eroja sukupuoliroolien representaatiossa. Opinnäytetyön johtopäätöksenä on, että elokuva-adaptaatiossa sukupuoliroolien representaatio on radikaalimpi ja aineisto keskittyy enemmän itse rooleihin, kun taas alkuperäisessä romaanissa ne toimivat enemmän taustateemana. Materiaaleja yhdistää niiden lähettämä viesti ja Enola Holmesin feministisyys. Suurimmat eroavaisuudet löydetään materiaalien dialogeista. Myös näiden havaintojen mahdollisista syistä keskustellaan opinnäytetyön lopussa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Arsi Paananen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.