University of Oulu

“Tifu by sitting too close to the fire to escape hell” : narrative structures of Reddit stories

Saved in:
Author: Isokääntä, Jenni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106108277
Language: English
Published: Oulu : J. Isokääntä, 2021
Publish Date: 2021-06-10
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

This thesis aims to shed light on narrative structures used in the stories of the social media site Reddit, and more particularly in a subreddit called r/tifu, which includes stories about the writer’s personal blunders. The name of the subreddit is an acronym for Today I Fucked Up. 50 stories were collected from the subreddit. To find out what kind of narrative structures were used in them, Labov’s (1972) method of narrative analysis was utilized. As some of the stories included edited and updated parts that were added later and were not part of the main story, these parts were examined with the help of close reading. The results show that the stories have some structures in common: all the stories begin with an abstract, a summary of the topic of the story. Generally, the abstract is followed by one or more clauses of orientation which tell the time of the story. All stories proceed towards the resolution with the help of complicating action and evaluation. After the resolution, some codas or evaluation might be added. One unique structure was found in the data, and in this study, it is called metatext. Metatext appears between abstract and orientation, marking their boundary and announcing that the story is about to begin. The edited and updated parts are used to thank readers for the attention the story has received, as well as provide additional information about the story, to answer the readers’ questions or comments and to tell what happened afterwards. Overall, the stories proceed similarly and use similar structures, while some of the stories include unique structures: metatext and edits and updates.

Tiivistelmä

Tämä tutkimus pyrkii selvittämään, minkälaisia narratiivin rakenteita esiintyy Reddit-nimisen sosiaalisen median alustan tarinoissa, tarkemmin sanottuna r/tifu nimisen subredditin tarinoissa, jotka kertovat kirjoittajan henkilökohtaisista mokauksista. Subredditin nimi on akronyymi sanoista Today I Fucked Up, joka vapaasti suomennettuna tarkoittaa ‘tänään minä mokasin’. Subredditistä kerättiin 50 tarinaa, joiden narratiivien rakenteita analysoitiin Labovin (1972) mallin avulla. Osa tarinoista sisälsi muokattuja tai päivitettyjä osia, jotka tyypillisesti on lisätty jälkikäteen ja jotka eivät olleet osa päätarinaa, ja näitä osia tarkasteltiin lähiluvun avulla. Tulokset osoittavat, että tarinoissa on joitakin samankaltaisia rakenteita: ne kaikki alkavat abstraktilla, joka on ikään kuin yhteenveto tarinasta ja sen sisällöstä. Yleisesti abstraktin jälkeen esiintyy yhden tai useamman virkkeen verran orientaatiota, joka kertoo tarinan taustatietoja, kuten ajan tai paikan. Kaikki tarinat kulkevat ratkaisua kohti tekojen ja evaluaation avulla. Resoluution jälkeen saatetaan käyttää evaluaatiota. Tarinoissa esiintyi myös yksi uniikki rakenne, jota kutsutaan tässä tutkimuksessa metatekstiksi. Metateksti esiintyy abstraktin ja orientaation välissä merkiten niiden rajan, kertoen tarinan alkavan. Muokatut ja päivitetyt osat yleensä kiittävät lukijoita tarinalle annetusta huomiosta, antavat lisätietoa tarinasta, vastaavat lukijoiden kysymyksiin tai kommentteihin ja antavat tietoa siitä, mitä tapahtui tarinan jälkeen. Kaiken kaikkiaan, tarinoilla on yhteisiä narratiivin rakenteita, ja jotkin tarinat sisältävät uniikkeja rakenteita: metatekstiä ja muokkauksia tai päivityksiä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jenni Isokääntä, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.