University of Oulu

Ruuviliitosten väsyminen ultralujissa teräksissä

Saved in:
Author: Jauhiainen, Heikki1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 44
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106128287
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Jauhiainen, 2021
Publish Date: 2021-06-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Työssä lukijalle esitetään ruuveihin ja ruuviliitoksiin liittyviä standardeja, niiden mitoitusperiaatteita ja ruuviliitoksen kestoikään vaikuttavia tekijöitä sekä staattisella, että dynaamisella kuormituksella. Ruuviliitoksen väsymisilmiötä tarkastellaan tarkemmin sekä miten ultraluja teräs vaikuttaa ruuviliitoksessa huomioitaviin asioihin. Työssä on tavoitteena antaa lukijalle katsaus, miten ruuviliitosta lähdetään suunnittelemaan, miten ja mitkä asiat siihen vaikuttavat ja kuinka tilanne muuttuu, kun liitettävät osat ovat ultralujasta teräksestä valmistettuja. Tämän jälkeen esitellään kuvitteellinen esimerkkitapaus, jossa mitoitetaan moniruuviliitos dynaamisen kuormituksen alaisena. Työssä huomataan, että rakenteiden keventäminen ultralujilla teräksillä aiheuttaa muutoksia ruuviliitoksen mitoittamiseen. Ultralujien terästen käyttö vaikuttaa ruuviliitoksessa tapahtuvaan kitkaväsymisilmiöön, joka tulee huomioida materiaalivalinnoissa.

Fatigue of bolted ultrahigh-strength steel joints

Abstract

In this thesis the reader is presented with the standards relating to bolts and bolted joints, their designing principles and factors affecting the life of the bolted joint both with static and dynamic loads. The fatigue phenomenon of the bolted joint is also considered in more detail and how it affects when the joining parts are made of ultrahigh-strength steel. The aim of this thesis is to give the reader an overview on how to design a bolted joint, what factors affect its lifetime expectancy and how the situation changes when the parts to be connected are made of ultrahigh-strength steel. An imaginary example case is presented where the goal is to design a multi-screw joint which is under dynamic loading and made of ultrahigh-strength steel. In the work it is noted that lightening of structures with ultrahigh-strength steel causes changes in how the bolted joint is designed. The use of ultrahigh-strength steel affects the fretting fatigue phenomenon in a bolted joint, which is to be accounted for in designing the joint.

see all

Subjects:
Copyright information: © Heikki Jauhiainen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.