University of Oulu

Uuden oppimisjärjestelmän suunnittelu ja toteutus käyttäytymisen muutoksen tukijärjestelmänä

Saved in:
Author: Paakkari, Janne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Pages: 66
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106168301
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Paakkari, 2021
Publish Date: 2021-06-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Oinas-Kukkonen, Harri
Reviewer: Oinas-Kukkonen, Harri
Pohjolainen, Sami
Description:

Tiivistelmä

Oppiminen on tärkeää koko elämän ajan. Niinpä sen avuksi on kehitetty erilaisia työkaluja, jotka voivat estää esimerkiksi loppuunpalamista. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää tietokoneavusteinen oppimista tukeva tietojärjestelmä, joka pystyisi muokkaamaan ihmisten asenteita tai käyttäytymistä siten, että oppimisesta tulisi helpompaa. Tavoitteena oli kehittää tästä tietojärjestelmästä käyttäytymisen muutoksen tukijärjestelmä ja dokumentoida sen rakentamisen vaiheet. Toteutus perustui suunnittelututkimukseen (design research), jossa hyödynnettiin suostuttelevaa teknologiaa (persuasive technology). Toteutukseen ryhdyttiin määrittämällä aluksi vaatimukset, jonka jälkeen vaatimusten perusteella toteutettiin itse järjestelmä. Järjestelmää arvioitiin 16 henkilön testiryhmän voimin. Saatujen tulosten perusteella järjestelmä vaikuttaa pääsääntöisesti vahvistavan jo olemassa olevia käyttäytymisen malleja. Ensisijaiseen toimintaan liittyvät ominaisuudet näyttävät olevan tärkeitä ja sosiaalisen tukeen liittyvät ominaisuudet toisarvoisia Järjestelmässä oli myös vuoropuhelun tukeen ja järjestelmän uskottavuuteen liittyviä ominaisuuksia, mutta ne toteutettiin karkeammalla tasolla kuin edellä mainitut. Tutkielmasta käy ilmi, miten tietojärjestelmä suunniteltiin, kehitettiin ja arvioitiin. Jatkotutkimuksen kannalta suosittelen huomioimaan tarkemmin erityiskäyttäjäryhmät ja suuntaamaan huomiota siihen, miten eri kehitysvaiheet vaikuttavat suositteluun ja vakuuttavuuteen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Janne Paakkari, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.