University of Oulu

’’Does your elven mind give you a different viewpoint?’’ : rotu, valtarakenteet ja kertomus videopelissä Dragon Age: Origins

Saved in:
Author: Kanto, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 73
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106168306
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Kanto, 2021
Publish Date: 2021-06-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sandbacka, Kasimir
Reviewer: Määttä, Hanna-Leena
Sandbacka, Kasimir
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmassani käsittelen rotua, valtarakenteita ja kertomusta videopelissä Dragon Age: Origins. Dragon Age: Origins on vuonna 2009 ilmestynyt fantasiaroolipeli, joka on ensimmäinen osa pelitalo Biowaren kehittämästä Dragon Age -pelisarjasta.

Analysoin ja pohdin tutkielmassani, miten pelaajan luoman päähahmon rotu vaikuttaa kerrontaan ja miten nämä päähahmon ominaisuudet vaikuttavat hahmojen välisin suhteisiin. Tarkastelen myös, miten päähahmon rotu ja identiteetti tulevat pelissä ilmi ja millaisia valta-asetelmia se tuo esille. Rodulla viittaan tässä fantasiarotuihin. Tutkimukseni teoriapohja koostuu rodun, etnisyyden ja rasismin määrittelemisestä sekä identiteetin ja kulttuuri-identiteetin hahmottamisesta. Käsittelen teoriaosuudessa myös rotua ja rasismia fantasiagenressä sekä videopeleissä ja pelitutkimuksessa. Tutkimukseni yhdistelee kirjallisuudentutkimusta ja pelitutkimusta.

Tutkimusprosessissani pelasin Dragon Age: Originsin läpi kolmella hahmolla. Yksi hahmoista oli ihminen ja kaksi hahmoista haltioita, joista toinen oli taustaltaan dalish-haltia ja toinen kaupunkihaltia. Tallensin peliprosessin videoille. Analyysissa vertailin näitä kolmea hahmoa toisiinsa.

Tutkimuksessani tuli esille, että päähahmon tausta ja rotu vaikuttivat kerrontaan erityisesti yksittäisissä keskusteluissa. Tausta ja rotu korostavat päähahmon toimintaa ja motiivia saavuttaa pelin päätavoite sekä muokkaavat pelistä yksilöllisen kokemuksen. Hahmon tausta painottaa tarinassa tiettyjä piirteitä: Ihmisellä pääpaino on pelimaailman poliittisessa tilanteessa ja haltioilla maailmaa uhkaavassa vitsauksessa. Päähahmon rotu ja identiteetti näkyvät rasismissa, joka kohdistui haltiahahmoihin. Haltiat kohtaavat avointa rasismia erilaisissa keskustelutilanteissa esimerkiksi pilkkaavina nimityksinä tai asemansa kyseenalaistamisena. Rasismi tuo esille hahmojen ja rotuja välistä hierarkiaa, jossa ihminen on kaikista ylempiarvoisin ja haltiat ihmisiä alempiarvoisia.

Tutkimuksessani tulee esille myös pelin kahden haltiakulttuurin erot, joita pohdin identiteetin ja kulttuuri-identiteetin kautta. Haltioiden välilläkin on nähtävissä rasistisia piirteitä: Dalish-haltiat halveksuvat kaupunkihaltioita ja pitävät itseään kaupunkihaltioita kunniakkaampina ja arvokkaampina. Dalish-haltioiden rasismi kohdistuu erityisesti kaupunkihaltioiden etniseen taustaan, kun taas ihmisten harjoittama rasismi haltioita kohtaan kohdistuu rodullisiin piirteisiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Kanto, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.