University of Oulu

Konepajan layoutin kehittäminen Lean-ajattelun avulla

Saved in:
Author: Magga, Janrik1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 18.8 MB)
Pages: 104
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178319
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Magga, 2021
Publish Date: 2021-06-17
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Pirkola, Heikki
Porter, Jyri
Reviewer: Pirkola, Heikki
Porter, Jyri
Description:

Tiivistelmä

Työssä kehitetään perinteisen keskiraskaan konepajan tuotantoa Lean-ajattelun avulla. Kehittäminen kohdistuu tuotannon layoutiin ja materiaalivirtoihin ja tavoitteena on hyödyntää nykyisiä resursseja mahdollisimman tehokkaasti. Työssä tehdään nykytila- analyysi yrityksen tuotannosta ja toiminnoista. Teorian ja analyysin perusteella yritykselle luodaan suunnitelma tuotannon ja toiminnan kehittämiseksi. Työn aikana tehtyjen kehitystoimien seurauksena tuotannon rakennetta saatiin parannettua ja selkeytettyä. Lisäksi yritykselle saatiin selkeä tavoite, johon tässä työssä esitetyillä ratkaisuilla voi päästä. Työssä esitellään laajasti tuotantoon liittyviä aiheita, joihin vaikuttamalla Leania voidaan lähteä rakentamaan. Lisäksi työssä on koottuna yleinen kehittämiseen liittyvä osio. Osion ja käytännössä toteutettujen esimerkkien avulla työn tuloksia voidaan hyödyntää samankaltaisessa tilanteessa olevien yritysten tuotannon ja toiminnan kehittämiseen.

Developing machine shop layout using lean principles

Abstract

The work develops the production of a traditional medium-heavy machine shop using Lean thinking. The development focuses on production layout and material flows, and the goal is to utilize existing resources as efficiently as possible. The work includes an analysis of the current state of the company’s production and operations. Based on the theory and analysis, a plan is created for the company to develop production and operations. As a result of the development activities carried out during the work, the structure of production was improved and clarified. In addition, a clear goal was achieved for the company, which can be achieved with the solutions presented in this work. The work presents a wide range of production-related topics that can be used to build Lean. In addition, a general development section has been compiled. With the help of the section and practical examples, the results of the work can be used to develop the production and operations of companies in a similar situation.

see all

Subjects:
Copyright information: © Janrik Magga, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.