University of Oulu

Lean-johtaminen ja Toyota kata

Saved in:
Author: Lassila, Tiina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178338
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Lassila, 2021
Publish Date: 2021-06-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tutustua lean-johtamiseen ja Toyota kataan sekä lisätä lukijan tietoisuutta aiheista. Työ on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Työssä perehdytään yleisesti lean-filosofiaan ja sen ydinajatukseen sekä lean-johtamiseen ja sen toteuttamiseen työympäristössä. Leanin ympärille keskittyvien aiheiden lisäksi perehdytään siihen, mitä Toyotan kata on ja mitkä ovat sen osa-alueet.

Luettuaan työn lukijalla on käsitys lean-johtamisesta ja Toyotan katasta. Lukija oppii tietämään, mihin käyttötarkoituksiin aiheet ovat ja mistä osista ne koostuvat. Työn tuloksena voidaan pitää tiedon lisääntymistä aihealueista, sillä työ kehitettiin juuri tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Lean management and Toyota kata

Abstract

The purpose of this bachelor’s thesis is to familiarize the reader with lean management and Toyota kata. This thesis has been conducted as a literary survey. The thesis generally introduces lean philosophy and its central theme, along with lean management and its implementation in working environment. In addition to the topics centered around lean, Toyota kata and its components are explored.

The reading of this thesis allows the reader to obtain an idea of lean management and Toyota kata. The reader will know what these concepts are used for and what they consist of. As was meant to, the increase of knowledge can be seen as the result of this thesis.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tiina Lassila, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.