University of Oulu

Vaihtoehtoisten tuotantomenetelmien vaikutus ohetlevytuotteen suunnitteluun

Saved in:
Author: Koskimäki, Kasperi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 5.4 MB)
Pages: 67
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178343
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Koskimäki, 2021
Publish Date: 2021-06-18
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Niskanen, Juhani
Porter, Jyri
Reviewer: Niskanen, Juhani
Porter, Jyri
Description:

Tiivistelmä

Tämän diplomityön aiheena on raskaan kuljetuskaluston työkalulaatikon tuotekehitys ja uudelleensuunnittelu vaihtoehtoisille tuotantomenetelmille. Tutkimuksen tavoitteena on suunnitella uusilla tuotantomenetelmillä valmistettava työkalulaatikon malli tuotannon tehokkuuden parantamiseksi ja samalla ratkaista nykyisessä mallissa havaittuja ongelmia.

Työssä käydään läpi ohutlevytuotteen suunnittelussa huomioon otettavia rajoituksia ja haasteita. Lähtökohtina toimivat muun muassa tuotannon toimivuuden ja tehokkuuden optimointi, sekä asiakkaan toiveet liittyen työkalulaatikon ulkonäköön ja yhteensopivuuteen nykyisen mallin kanssa. Lisäksi esitetään aiheen ymmärtämistä tukevaa teoriaa, joka käsittelee ohutlevyn tuotteiden tuotantomenetelmiä, ohutlevykokoonpanoja, sekä tuotekehityksessä käytettyjä ratkaisuja. Teoriassa esitettiin myös suunnittelukäytäntöjä ja -filosofioita, mitä uuden työkalulaatikon tuotekehityksessä ja uudelleensuunnittelussa käytetään.

Tuloksena on uusi malli, joka on mahdollista valmistaa asiakkaan haluamilla tuotantomenetelmillä, mutta on myös ratkonut nykyisessä mallissa ilmenneitä ongelmia, kuten laatikon jäykkyyden puutetta ja hitsauksesta johtuneita muodonmuutoksia. Tästä mallista valmistetaan prototyyppi, jonka jälkeen voidaan päättää jatkotoimenpiteistä.

The effect of alternative prodution methods on sheet metal product design

Abstract

The topic of this master’s thesis is product development and redesign of transport equipment toolboxes for alternative production methods. The aim of the study is to design a toolbox model to be manufactured with new production methods to improve efficiency of the production and at the same time to solve the problems in the current model.

The thesis reviews the restrictions and challenges that should be considered when designing a sheet metal product. The basis of this thesis is, among other things, the optimization of the functionality and efficiency of production, as well as the customer’s wishes regarding the appearance of the toolbox and its backwards compatibility. In addition, some theory supporting the understanding of the topic is presented, which consists of the production methods, sheet metal assemblies, and solutions used in product development process. The theory of design practices and philosophies that are used in the product development and redesign of the new toolbox is also presented.

The result is a new model that can be manufactured using the production methods desired by the customer but has also solved the problems encountered in the current model, such as lack of stiffness and deformations due to welding. A prototype is made of this model, after which further measures can be decided.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kasperi Koskimäki, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.