University of Oulu

Kryptovaluutat sijoituskohteena : teknologian omaksuminen ja sijoituspäätökseen vaikuttavat tekijät

Saved in:
Author: Välilä, Aku1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 72
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178345
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Välilä, 2021
Publish Date: 2021-06-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Juga, Jari
Reviewer: Juga, Jari
Oikarinen, Eeva-Liisa
Description:

Tiivistelmä

Lohkoketjut ja varsinkin niiden päälle tuotetut kryptovaluutat ovat olleet kenties kuumimmat puheenaiheet sijoittamisessa vuosien 2020 ja 2021 aikana. Kryptovaluuttamarkkina on kasvunopeudeltaan ollut niin merkittävä, että media, investointipankit ja etenkin piensijoittajat ovat omaksuneet kryptovaluutat omaisuusluokkana omaan toimintaansa. Kun omaisuusluokan kasvuvauhti on noin 400 %:a (kryptovaluuttamarkkinan kasvu vuonna 2020), on sijoittajan kasvava huomio kryptovaluuttoja kohtaan odotettu ilmiö.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa lohkoketjuihin perehtyvän ja kryptovaluuttoihin sijoittavan henkilön kokemuksia teknologian hyväksymisen ja omaksumisen kannalta. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään sijoituspäätösprosessin tutkimista, jolla on vaikutus kryptovaluutoiden käyttöönottoon. Näiden kahden teoreettisen lähtökohdan avulla tutkimus pyrkii löytämään lohkoketjujen ja kryptovaluutoiden omaksumiseen oleellisesti vaikuttavia tekijöitä ja muuttujia. Tutkimus on kvalitatiivinen tapaustutkimus, jossa hyödynnetään kirjallisuuskatsauksen perusteella muodostettua teemahaastattelurunkoa.

Tutkimuksen empiirinen osio suoritetaan teemahaastatteluiden avulla. Analysoidut tulokset on sovellettu kirjallisuuskatsauksessa esitellyn teoriapohjan kanssa. Sovelletun teorian pohjalta kryptovaluutoiden omaksumiselle on muodostettu malli, joka kuvaa ilmiöön eniten vaikuttavia päätekijöitä sekä niihin vaikuttavia yksilömuuttujia.

Tutkimuksen yhteenvedossa on esitelty useita potentiaalisia ja mielenkiintoisia jatkotutkimusaiheita, joita nousi esiin tämän tutkimuksen tuloksista. Lisäksi aiheen ollessa vielä varsin tuore ja ilmiön ollessa monessa mielessä ristiriitainen ja epäilyjä herättävä, on tämänkaltainen kokemuksiin ja tunteisiin perehtyvä akateeminen katsaus tärkeä ja ajankohtainen nostamaan ilmiön akateemista tunnettavuutta ja kiinnostavuutta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aku Välilä, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.