University of Oulu

Ympäristökasvatus kestävän kehityksen näkökulmasta perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014

Saved in:
Author: Soppela, Viivi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178349
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Soppela, 2021
Publish Date: 2021-06-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Ihmiset ovat jatkuvasti tiedonvälityksen ja mainonnan kohteena, jolloin houkutus kuluttamista kohtaan kasvaa. Maapallon kantokyky on kuitenkin rajallinen, joten ihmisten toimintaa tulisi muuttaa niin, että toiminnan seurauksena varmistetaan luonnonvarojen riittävyys. Ilmastonmuutos on edelleen mahdollista estää, mutta se vaatii suuria muutoksia ihmisten elämäntavoissa. Ratkaisevassa roolissa ovat yhteiskunnan eri instituutiot, ja perusopetuksen tehtävänä onkin tukea oppilaan kehitystä yhteiskunnan jäseneksi sekä antaa tarpeellisia tietoja ja taitoja tulevaisuutta varten.

Tutkielma on aiempaan kirjallisuuteen perustuva teoreettinen tutkimus, jonka tavoitteena on tarkastella ympäristökasvatuksen ilmentymistä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014. Tarkastelen ympäristökasvatusta kestävän kehityksen näkökulmasta, sillä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 ympäristökasvatusta ei mainita kertaakaan, vaan se nähdään osana kestävää kehitystä. Tarkastelen myös kestävän kehityksen ilmentymistä ympäristöopin ja kuvataiteen oppiaineissa. Tutkielman tueksi määrittelen ensin aiheen kannalta oleelliset käsitteet, jonka jälkeen perehdyn opetussuunnitelman sisältöihin.

Kestävä kehitys ilmenee perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) ensimmäisen kerran perusopetuksen arvoperustassa. Kestävän kehityksen tulisi näkyä koulujen toimintakulttuureissa ja sen periaatteet tulisi olla esillä kaikessa koulun toiminnassa. Kestävä kehitys sisältyy useisiin laaja-alaisiin osaamiskokonaisuuksiin, mutta myös oppiaineissa on huomattavissa kestävän toiminnan periaatteita. Ympäristöopin oppiaineessa otetaan huomioon kestävän kehityksen kaikki ulottuvuudet ja korostetaan ihmisen olevan osa ympäröivää luontoa. Tehtävänä on antaa valmiuksia kestävän tulevaisuuden rakentamiselle. Kuvataide korostaa kulttuurisen kestävyyden ulottuvuutta, mutta samalla se antaa mahdollisuuksia toteuttaa ympäristökasvatusta. Taiteen avulla oppilaat pääsevät havainnoimaan omaa ympäristöään ja etsimään siitä tietoa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Viivi Soppela, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.