University of Oulu

Kulttuuriympäristön arvojen materialisoituminen: Varjakan sahayhdyskunnan rakennusperinnön hallinta vuosina 1987–2021

Saved in:
Author: Vahera-Chibnik, Annina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Cultural Anthropology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.1 MB)
Pages: 72
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178352
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Vahera-Chibnik, 2021
Publish Date: 2021-06-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heikkinen, Hannu
Meriläinen-Hyvärinen, Anneli
Reviewer: Heikkinen, Hannu
Meriläinen-Hyvärinen, Anneli
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassa selvitetään kuinka rakennusperintöä hallitaan Suomessa osana maankäytön suunnittelun prosesseja ja kuinka rakennusperinnön hallinta on vuorovaikutuksessa talouden kanssa. Tarkastelu kohdistuu rakennusperinnön hallinnan viranomaisten tekemään työhön rakennusperinnön säilyttämisen edistämiseksi maankäytön suunnittelun kontekstissa. Tutkielman esimerkkitapauksena on Oulun eteläpuolisen suuralueen Oulunsalon Varjakan asuinalue ja siellä sijainneen sahayhdyskunnan rakennusperintö. Tapaus rajautuu vuosina 1987–2021 Varjakkaan kohdistuneisiin maankäytön suunnittelun ja rakennusperinnön hallinnan toimiin. Tutkielman aineisto koostuu viranomaisten haastatteluista, rakennusperinnön hallinnan ja maankäytön suunnittelun prosesseissa tuotetuista asiakirjoista sekä sanomalehtiartikkeleista.

Tutkielman analyysi perustuu rakennusperinnön hallinnan toimijaverkon tarkasteluun sekä hallinnan teoriaan. Tutkielmassa rakennusperinnön hallinnan toimijaverkko on verkosto hallintaan osallistuvia tahoja ja heidän hallinnan prosesseissa tuottamaa materiaalista ja diskursiivista aineistoa. Rakennusperinnön arvoista neuvotellaan jatkuvasti osana maankäytön suunnittelun prosesseja ja neuvottelu ilmenee materiaalisesti ja diskursiivisesti. Julkishallinnon kiinteistöstrategian kontekstissa rakennusperinnön arvot näyttäytyvät alisteisilta kiinteistönhallintaa määrittäville taloudellisille arvoille. Varjakan esimerkki osoittaa, kuinka rakennusperinnön hallinta voi pyrkiä käyttämään strategisesti talouden diskursseja edistääkseen rakennusperinnön säilymistä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Annina Vahera-Chibnik, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.