University of Oulu

De-legitimation of the Black Lives Matter movement : a critical discourse analytic study of Tucker Carlson Tonight

Saved in:
Author: Haapala, Saana1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178359
Language: English
Published: Oulu : S. Haapala, 2021
Publish Date: 2021-06-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

This thesis examines the ways in which the American cable news host Tucker Carlson criticizes the Black Lives Matter (BLM) movement in his show Tucker Carlson Tonight. BLM is a social movement founded in 2013 that opposes racial discrimination and police brutality in the United States. By analysing Carlson’s legitimation strategies with critical discourse analysis and Van Leeuwen’s (2007) framework for analysing legitimation, this thesis aims to find out how the BLM movement is being criticized and delegitimized in the frames of post-racial discourse. The data for this study consists of two video clips from Tucker Carlson Tonight where Carlson specifically focuses on the BLM movement and his criticism of it. By representing different social actors in specific ways and using personal authority, analogy and mythopoesis as legitimation strategies Carlson seeks legitimation for his own argumentation and de-legitimation for BLM as well as others who seemingly support the movement. Much of Carlson’s argumentation and criticism of the BLM movement relies on the reproduction of post-racial discourse, which is based on a belief that racism no longer exists. This belief and the reproduction of post-racial discourse connect with an ideology of the United States where racial equality has been achieved in ‘the greatest country in the world’.

Tiivistelmä

Tässä kandidaatin tutkielmassa tarkastellaan amerikkalaisen uutisshowjuontajan Tucker Carlsonin tapoja kritisoida Black Lives Matter (BLM) -liikettä ohjelmassaan Tucker Carlson Tonight. BLM on vuonna 2013 perustettu yhteiskunnallinen liike, joka vastustaa rodullista diskriminaatiota ja poliisiväkivaltaa Yhdysvalloissa. Tämä tutkielma pyrkii selvittämään, miten BLM-liikettä kritisoidaan jälkirodullisen (post-racial) diskurssin kehyksissä analysoimalla Carlsonin kielellisiä strategioita legitimaation luomiseksi hyödyntäen kriittistä diskurssianalyysia sekä Van Leeuwenin (2007) viitekehystä legitimaation analysointiin. Tämän tutkielman data koostuu kahdesta videoklipistä Tucker Carlson Tonight -ohjelmasta, joissa Carlson yksinomaan keskittyy BLM-liikkeeseen ja sen kritisointiin. Esittämällä eri yhteiskunnallisia toimijoita tietyin tavoin ja käyttämällä henkilökohtaista auktoriteettia, analogiaa ja ’myytinrakennusta’ (mythopoesis) legitimaation luomisessa Carlson puolustaa omaa argumentaatiotaan ja pyrkii mitätöimään sekä BLM-liikettä sekä muita tahoja, jotka näennäisesti tukevat liikettä. Huomattava osa Carlsonin argumentaatiosta ja BLM-liikkeen kritisoinnista tukeutuu jälkirodullisen diskurssin reproduktioon, mikä perustuu ajatukseen siitä, että rasismia ei enää ole olemassa. Tämä ajatus ja jälkirodullisen diskurssin reproduktio ovat yhteydessä sellaiseen ideologiaan Yhdysvalloista, missä rodullinen tasa-arvo on saavutettu ’maailman mahtavimmassa valtiossa’. 

see all

Subjects:
Copyright information: © Saana Haapala, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.