University of Oulu

Talousosaaminen perusopetuksessa : oppilaan osaamisen kehittymisen tarkastelua

Saved in:
Author: Piippo, Oona1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178401
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Piippo, 2021
Publish Date: 2021-06-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatin tutkielmani käsittelee peruskoululaisten talousosaamista. Aihe on mielenkiintoinen ja nouseva, sillä viimeaikainen julkinen keskustelu on kohissut talousopetuksen tärkeydestä jo peruskoulun aikana. On keskusteltu muun muassa suomalaisten maksuhäiriömerkintöjen kasvusta. Mitä sellaista ei opeteta koulussa, mitä aikuisuudessa pitäisi osata?

Rahan kehitys on ollut huikea: ennen konkreettinen käteinen on muuttunut numeroiksi pankkitileillä ja verkossa. Se on tuonut myös omat ongelmansa nykypäivän yhteiskuntaan: miten rahan määrän voi hahmottaa, jos sen määrää ei näe käteisenä? Vuonna 2016 tulleessa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa asiaa on lähdetty purkamaan kokemuksellisuuden kautta sekä integroimalla talousosaamisen opettamista muihin oppiaineisiin. Talousosaamisella itsellään ei ole omaa oppiainetta, joten opetuksen suunnitelmallisuus korostuu sitä opettaessa.

Nuoret kokevat talouden vaikeasti hahmotettavana käsitteenä. On tärkeää, että talousosaamisen tietoinen opettaminen alkaa jo peruskoulun ensimmäisillä luokilla, jotta talouden käsitteestä ei tule vaikeasti hahmotettavaa asiaa, vaan sillä olisi luonnollinen paikkansa oppilaan elämässä. Talousosaamista on tutkittu 15-vuotiaista ylöspäin, mutta peruskoululaisten talousosaamista on tutkittu surullisen vähän. Tässä kandidaatin tutkielmassa tutkitaan, miten peruskoululaisten talousosaamisen kehittymistä kartutetaan. Tähän kysymykseen vastaan apukysymysten avulla: mitkä ovat talousosaamisen osa-alueet ja mitkä tekijät vaikuttavat peruskoululaisen talousosaamisen kehittymiseen.

Kandidaatin tutkielmani on kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Tutkimuskysymyksiini vastaan aikaisempien tutkimusten pohjalta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Oona Piippo, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.