University of Oulu

Varjakansaaren meditaatioretriitti : kokemuksellista retriittiarkkitehtuuria Oulun Varjakansaareen

Saved in:
Author: Hepola, Jatta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 40 MB)
Pages: 51
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178411
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Hepola, 2021
Publish Date: 2021-06-21
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Sanaksenaho, Matti
Reviewer: Sanaksenaho, Matti
Aarnio, Petri
Lassila, Anssi
Description:

Tiivistelmä

Diplomityö Varjakansaaren Meditaatioretriitti — Kokemuksellista retriittiarkkitehtuuria Oulun Varjakansaareen tutkii meditaatiota, luontoa ja retriittejä sekä moniaistillisuutta osana kuvitteellista retriittikokonaisuutta Oulun Varjakansaareen. Työ kulkee läpi monivaiheisen matkan, joka pohjautuu hyvinvoinnin edistämiseen ja arkkitehtuurin kokemuksellisuuteen.

Työ jakautuu kahteen osioon, kirjalliseen ja suunnitelmaosuuteen. Kirjallinen osuus avaa luonnon merkitystä hyvinvoinnin edistäjänä, sekä meditaatiota ja retriittejä niiden tarkoitusperäisyyden ja historian kautta. Aihepiirin käsittelyn avuksi työssä tarkastellaan kahta olevaa meditaatioretriittiä työn luonteen pohjimmaisia ajatuksia kuvastavina referenssikohteina. Lisäksi teoriaosuudessa käsitellään kokemuksellisuutta ja arkkitehtuurin moniaistillisuutta. Toinen osuus on tutkielmaan pohjautuva retriittikokonaisuuden suunnitelma. Suunnitelma sitoo yhteen ajatuksia meditaatioretriitin arkkitehtuurista sekä heijastelee kirjallista osuutta.

Retriittikokonaisuus sijoittuu luonnon valloittaneeseen entiseen sahayhdyskuntaan, Oulun Varjakansaareen. Varjakansaari on sijaintina ja rakennuskannaltaan historiallisesti arvokas muisto 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa toimineesta pohjoismaiden suurimmasta sahasta. Varjakan alueen kunnostaminen, kaavoittaminen ja käyttöönotto virkistys- ja majoituskäytössä on ollut pinnalla viimeisen 13 vuoden ajan. Kulttuuriperinnöltään arvokas saari on ainutlaatuinen sijainti niin ilmapiirinsä kuin historiansa vuoksi.

Varjakansaaren meditaatioretriitti on turvasatamaa heijasteleva pakopaikka mieltä kuormittavista, niin sisäisistä kuin ulkoisista vaikutteista. Työssä ei ole haettu yhtä oikeaa vastausta aihepiirin arkkitehtuurin observointiin tai tuottamiseen, vaan pikemminkin tuoda esille omaa näkemystä käsitellystä teemasta sekä työtä inspiroineista havainnoista.

Varjakansaari Meditation Retreat : experimental retreat architecture for Varjakansaari, Oulu

Abstract

This master’s thesis, Varjakansaari Meditation Retreat — Experimental retreat architecture for Varjakansaari Oulu, studies meditation, nature, retreats, and multisensory architecture in form of a meditation retreat plan to Varjakansaari, Oulu. Thesis follows a vivid journey which is based on the nurturing well-being and experiential architecture.

The work is divided into two sections, the written and the design part. The written part opens up the importance of nature as a nourishing feature for well-being, as well as meditation and retreats through their history and purposes. To clarify the presented theme, the background research brings up two meditation retreats as a reference that reflect the fundamental ideas of this work. The theoretical part also discusses with the experiential features of both natural and built environments as well as the multisensorial architecture. The second part presents the design plan of the retreat complex which is based on the analysis. The plan binds together both theoretical part and thoughts on the architecture of meditation retreat.

The retreat complex is located to the site of former sawmill community in Varjakansaari. Varjakansaari is a historically valuable memory of the largest sawmill in the Nordic countries, which operated in the late 19th and early 20th centuries. The renovation of Varjakka and introducing it for both recreation area and use of small accommodation service has been a notable subject for the last 13 years. The island is a dignified location due to its historical and architectural heritage, together with unique atmosphere.

Varjakansaari Meditation Retreat is a hide-out reflecting the safe harbor from both internal and external impacts those can stress mental wellbeing. This thesis is not made to bring up the right answer for observing or creating the architecture of presented subject, but rather brought one view of the theme, as well as the inspiring perceptions along the way.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jatta Hepola, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.