University of Oulu

Yhteisöllisesti tiivistyvä Korvensuora

Saved in:
Author: Väisänen, Antti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 77 MB)
Pages: 52
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178420
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Väisänen, 2021
Publish Date: 2021-06-21
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Outila, Tarja
Reviewer: Hentilä, Helka-Liisa
Herneoja, Aulikki
Outila, Tarja
Description:

Tiivistelmä

Diplomityö Yhteisöllisesti tiivistyvä Korvensuora on suunnittelupohjainen yhdyskuntasuunnittelun työ, jossa esitetään kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa Korvensuoran koulun lähialueen kehittämisestä. Tavoitteena on luoda tehokasta ympäristönsä mittakaavaan sopivaa asuntorakentamista, joka tukee alueen yhteisöllisyyttä.

Työ on jaettu neljään osaan; ensin käyn läpi työssä käytetyn tausta-aineiston tiiviistä ja matalasta asuinrakentamisesta ja miten yhteisöllisyyden muodostumiseen voidaan vaikuttaa pientaloalueella yhdyskuntasuunnittelun keinoin. Toisessa osassa käyn läpi taustaselvitykset Oulun Korvensuorasta ja suunnittelualueesta. Näiden aineistojen analyysin perusteella suunnitellut vaihtoehdot muodostavat työn kolmannen osan. Lopuksi esitän vielä työn aikana tulleet johtopäätökset.

Työn perusteella voidaan todeta, että tiivis ja matala rakentaminen sopii hyvin olemassa olevan pientaloalueen täydennysrakentamisen tavaksi. Tiiviillä ja matalalla rakentamistavalla monipuolistetaan alueen asuntotarjontaa, jolla on sosiaalisen kestävyyden kannalta myönteisiä vaikutuksia. Asukkaiden välisiä kohtaamisia voidaan myös lisätä monin keinoin, joka on lähtökohtana sosiaalisten suhteiden ja yhteisöllisyyden muodostumiselle.

Infilling in Korvensuora by communal means

Abstract

Infilling in Korvensuora by Communal Means is a design-focused master’s thesis in urban planning that presents two alternative plans for the development of the neighborhood surrounding the Korvensuora School in Oulu. The aim is to develop efficient housing that is appropriate to the scale of its environment and supports the sense of community in the neighborhood.

The thesis is divided into four parts: The first part covers the background materials on the development of low-rise, high-density housing and how the sense of community in a detached housing area can be influenced by different means of urban planning. In the second part, I go through the background studies on the Korvensuora School and the surrounding neighborhood. Based on the background materials, I have designed two alternative plans, which are presented in the third part of the thesis. In the final part, I present the conclusions made during the design process.

It can be stated that the development of low-rise, high-density housing is well-suited for supplementing the existing detached housing in the neighborhood. The new housing diversifies the housing supply in the area, which has a positive impact on social sustainability of the neighborhood. Encounters between residents can also be increased in many ways, which is the starting point for forming social relations and the sense of community.

see all

Subjects:
Copyright information: © Antti Väisänen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.