University of Oulu

Kestävästi täydentyvä Kaijonharju

Saved in:
Author: Teppola, Tuomas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 76.9 MB)
Pages: 96
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178421
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Teppola, 2021
Publish Date: 2021-06-21
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Outila, Tarja
Reviewer: Herneoja, Aulikki
Soikkeli, Anu-Sisko
Outila, Tarja
Description:

Tiivistelmä

Diplomityö Kestävästi täydentyvä Kaijonharju on suunnittelupohjainen yhdyskuntasuunnittelun työ, jossa tutkitaan millä edellytyksillä aluekehittäjät investoisivat Kaijonharjun keskuksen kehittämiseen ja kokisivat alueen vetovoimaisena oman markkinan kohderyhmälle. Työssä tarkastellaan erityisesti yleishyödyllisen ja sosiaalisen asuntotuotannon toteuttajan sekä kaupallisen toimijan intressejä.

Työ suoritettiin osana Oulun yliopiston tutkimushanketta Asumisen uudet muodot — Eheytyvät elävät lähiöt (AsuMut). Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa Kaijonharjun keskuksen täydennysrakentamisen maankäytölliset reunaehdot sekä tunnistaa Kaijonharjun keskuksen täydennysrakentamisen parhaat käytännöt asiakas- ja ympäristöintressin näkökulmasta. Työssä esitetään Kaijoharjun keskuksen kehityskuva 2040 kahden vaihtoehtoisen täydennysrakentamisen mallin pohjalta, joiden keskiössä on Oulun yliopiston sijoittuminen tulevaisuudessa.

Työn alussa perehdytään AsuMut -hankkeen ja Kestävästi täydentyvä Kaijonharju -diplomityön taustoihin kirjallisuustutkimuksen sekä Kaijonharjun keskuksen nykytila-analyysin kautta. Nykytila-analyysi sisältää täydennysrakentamisen maankäytön lähtökohdat ja selvityksen Kaijonharjun keskuksen täydennysrakentamisen asiakasintresseistä. Lisäksi työssä esitellään Kaijonharjun keskuksen täydennysrakentamisen vaihtoehtoiset mallit sekä Kaijonharjun keskuksen yhdistetty kehityskuva 2040. Suunnitelmien pohjalta käy ilmi, että asumisen painopisteet ovat muunneltavissa vaihtoehtoisten täydennysrakentamisen mallien mukaisesti, mikä edesauttaa Kaijonharjun keskuksen kestävää kaavoitusta yhdessä vaihtoehtoisen tehokkaan joukkoliikenteen väylän linjauksen kanssa.

Sustainably Infilling Kaijonharju

Abstract

Sustainably Infilling Kaijonharju is a design-based master’s thesis focusing on urban planning. This thesis seeks to discover under what conditions the regional developers would invest in the development of the Kaijonharju center and perceive the region as a market attraction to their own target group. The focus is on interests of social and non-profit housing production implementers as well as commercial implementers.

This thesis was produced as part of AsuMut -research project. The main objective of this thesis study is to produce boundary conditions for land-use in complementary and infill development of the Kaijonharju center as well as to recognize the best practices for customer and environmental interests of its infill development. This thesis presents a combined development plan 2040 of the Kaijonharju center through two alternative plans. These plans are premised on the future location of the University of Oulu.

Firstly, the AsuMut -research project and the background information for the Sustainably Infilling Kaijonharju master’s thesis is introduced through a literary review and the current state analysis of the Kaijonharju center. The analysis contains an inquiry of the customer interests for infill development of the Kaijonharju center in addition to the fundamentals of land-use for infill development. After the current state analysis, the alternative development plans for infill development of the Kaijonharju center and the final combined development plan 2040 are presented. Based on the development plan, it appears that the housing priorities can be modified according to presented alternative infill development models which contributes to the sustainable zoning of the Kaijonharju center together with the alternative route for the efficient public transport.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tuomas Teppola, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.