University of Oulu

Kestävän matkailualueen kehittäminen : case Lakeland Bomba

Saved in:
Author: Väyrynen, Seppo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 33.9 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178424
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Väyrynen, 2021
Publish Date: 2021-06-21
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Outila, Tarja
Reviewer: Sanaksenaho, Matti
Outila, Tarja
Lassila, Anssi
Description:

Tiivistelmä

Diplomityöni ¨Kestävän matkailualueen kehittäminen — case Lakeland Bomba¨ on suunnitelmapainotteinen työ, jonka aiheena on Nurmeksessa sijaitsevan Bomban matkailualueen kehittäminen ja lisärakentamisen ideointi kestävän kestävän aluekehityksen ja rakentamisen näkökulmasta. Työssäni esitän alueelle kestävää ja paikallisuutta korostavaa lisärakentamista, joka sopii alueen luontomatkailua ja karjalaisuutta korostavaan imagoon. Työ on Nurmeksen kaupungin tilaustyö ja osa alueen tulevaisuuden maankäyttöä ja matkailustrategiaa tukevaa Bomba-Hyvärilä Masterplan II 2035 kehittämishanketta. Alueen kehittämistarpeet ovat syntyneet ilmastonmuutoksen vaikutusten ja kestävän kehityksen huomioimisesta, matkailijamäärien lisääntymisestä ja alueen profiloitumisesta vahvemmin luontomatkailukohteeksi. Lisäksi alueella on kaupungin haltuun siirtynyt maisemallisesti arvokas rakentamaton ranta-alue, jonka hyödyntämistä lisärakentamiseen on tarvetta tutkia. Työssäni taustoitan aluksi alueen historiaa ja matkailualueen kehitystä. Käsittelen lyhyesti kestävää matkailua ja rakentamista, miten ne ovat toteutuneet nykyisellä Bomban alueella sekä pohdin alueen potentiaalia toteuttaa kestäviä ratkaisuja tulevaisuudessa. Maisemarakenneanalyysin avulla määritän kestävän maankäytön lähtökohtia alueella ja esitän yleissuunnitelman alueen kehittämiseksi muun muassa reitistöjä parantamalla ja uudisrakentamisen sijoittumista ideoimalla. Alueen lisärakentamista ideoin tarkemmin edellä mainitulle Kokonniemen ranta-alueelle sijoittuvalla mökkikylän suunnitelmalla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Seppo Väyrynen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.