University of Oulu

Yhdessä veljeskansoina : näkemykset pohjoismaisesta aatteesta ja yhteistyöstä Pohjola-lehdessä vuosina 1941–1956

Saved in:
Author: Karjalainen, Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History of Science and Ideas
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 91
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178439
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Karjalainen, 2021
Publish Date: 2021-06-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pietikäinen, Petteri
Reviewer: Pietikäinen, Petteri
Hakosalo, Heini-Eliisa
Description:

Tiivistelmä

Tässä pro gradu -tutkielmassa käsittelen näkemyksiä pohjoismaisesta aatteesta ja yhteistyöstä Pohjola-Nordenin julkaisemassa Pohjola-lehdessä vuosien 1941–1956 välillä. Pohjola-Norden on vuodesta 1924 alkaen ollut vahvistamassa yhdessä muiden Norden-yhdistysten kanssa pohjoismaisten kansojen yhteenkuuluvuutta ja yhteistyötä heidän välillänsä. Kansalaistason pohjoismaisen yhteistyön kultakautena voidaan nähdä toisen maailmansodan jälkeinen aika, jolloin esimerkiksi Norden-yhdistyksillä oli yli 100 000 jäsentä ympäri Pohjolaa.

Pohjola-lehtien kautta pyrin löytämään vastauksia siihen, miten pohjoismaista yhteistyötä kuvattiin, millaisena kokonaisuutena Pohjoismaat nähtiin, millaiseksi pohjoismainen aate määriteltiin ja miksi tämä aate nähtiin tärkeänä Suomessa vuosien 1941–1956 välillä. Pohjola-lehden tekstien kirjoittajina toimi suomalaisia ja muita pohjoismaalaisia, jotka kannattivat pohjoismaista yhteistyötä. Tutkielma on aatehistoriallinen tutkimus, jossa metodeina hyödynnetään kontekstualisointia ja lähilukua.

Sota-aika 1940-luvun alussa vaikeutti pohjoismaisen yhteistyön tekemistä ennen kaikkea valtiollisella tasolla, kun Pohjoismaiden välillä ei annettu sotilaallista apua. Sen sijaan kansalaisten välinen solidaarisuus ja avustustyö vahvisti yhteenkuuluvuutta. Sodan jälkeen yhteistyö oli käytännönläheistä, jolloin esimerkiksi ystäväkuntaliikkeen kautta pyrittiin luomaan henkilökohtaisia suhteita Pohjoismaiden kansalaisten välillä. Pohjoismaiden neuvoston perustaminen vuonna 1952 vahvisti merkittävästi laki- ja käytäntöyhteistyötä.

Suomen kuuluminen Pohjolaan ei ollut vielä 1940-luvun alussa ilmiselvää, jolloin Pohjola-lehdessä oli suuri tarve todistaa Suomen yhteyttä muihin Pohjoismaihin. Sodan jälkeen Neuvostoliiton paine haastoi Suomen suvereniteettia, jolloin vastapainoa haettiin Pohjolasta, joka oli Suomen ikkuna länteen tuona aikana. Pohjoismainen yhteistyö perustui pohjoismaisten kansojen väliseen yhteistyöhön, jossa kansallista identiteettiä täydennettiin pohjoismaisella ulottuvuudella. Pohjolan maiden ja kansojen tasa-arvoisuutta korostettiin, mutta itsehallintoalueiden rooleissa oli vaihtelevuutta Norden-yhdistyksien toiminnan alla.

Pohjoismainen aate perustui pohjoismaisten kansojen yhteenkuuluvuudentunteen vahvistamiseen. Arvopohjan ja yhteisen yhteiskunnallisen perinnön kautta korostettiin Pohjolan yhtenäisyyttä. Vapauden, demokratian ja oikeusturvan teemat olivat keskiössä, mutta vanha näkemys kieli- rotu- ja kulttuuriyhteydestä oli läsnä ainakin sota-aikana. Pohjolan veljeskansoja ja heidän välistä yhteistyötä pidettiin rauhan edistämisen esimerkkinä muulle maailmalle. Suomessa pohjoismainen aate nähtiin tärkeänä, koska siihen liitettiin demokratia ja oikeudenmukaisuus, jonka menettämistä pelättiin sota-aikana saksalaisille ja myöhemmin neuvostoliittolaisille.

see all

Subjects:
Copyright information: © Maria Karjalainen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.