University of Oulu

Innovaatiokeskus Kainuuseen : rakennettu ympäristö ja identiteetti

Saved in:
Author: Karjalainen, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 73.2 MB)
Pages: 64
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178444
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Karjalainen, 2021
Publish Date: 2021-06-21
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Lassila, Anssi
Reviewer: Sanaksenaho, Matti
Outila, Tarja
Lassila, Anssi
Description:

Tiivistelmä

Tämä suunnitelmapainotteinen diplomityö on toteutettu yhteistyössä Kajaanin kaupungin kanssa. Diplomityöni on tarkoitus toimia taustatekijänä suunnittelualueen tulevassa kaavamuutoksessa. Ulkopuolisena asiantuntijana työlläni toimii Kajaanin kaupunginarkkitehti Anne Siltavuori.

Kajaanin joen ja rauniolinnan välittömässä läheisyydessä sijaitsee nykyisellään Kajaanin Vanha kirjastotalo. Alueelle on suunnitteilla kaavamuutos, jossa Vanha kirjastotalo suojellaan ja sen nykyiseen rakennusmassaan nähden suuri tontti jaetaan kahdeksi erilliseksi tontiksi. Syntyvälle tontille kaavaillaan alueen arvoille ja identiteetille sekä Kajaanin kaupunkikuvaan sopivaa uudisrakentamista.

Diplomityöni sisältönä on luoda konseptitasoinen luonnossuunnitelma tontille sijoittuvasta uudisrakennuksesta. Kajaanin kaupungin mukaan uudisrakennukseen olisi hyvä sijoittaa ainakin osin asumista. Diplomityössäni halusin esittää, että asuminen ei kuitenkaole rakennuksen ainoa käyttötarkoitus. Suunnitelmani keskittyy rakennuksen arkkitehtonisesti erinomaisten suunnitteluratkaisujen ja sen käyttötarkoituksen löytämiseen sekä näiden tekijöiden yhteensovittamiseen alueellista identiteettiä tukien.

Työhöni sisältyy myös kirjallinen teoriaosuus, joka käsittelee arkkitehtuurin ja identiteetin suhdetta alueellisen identiteetin näkökulmasta. Tätä seuraa paikan identiteetin analyysi, jossa pureudutaan suunnittelualueen identiteettiin alueen historian kautta.

Innovation center to Kainuu : built environment and identity

Abstract

This diploma thesis is a design project that has been conducted in collaboration with the city of Kajaani. The purpose of my thesis is to be enclosed in the upcoming alteration of the town plan affecting the site. The city architect of Kajaani Anne Siltavuori has acted as a third party consultant for this thesis.

The old library of Kajaani is located nearby the Kajaani River and the ruins of the Kajaani Castle. The plan regarding the area is about to undergo an alteration process, during which the old library building will be conservated, and its vast site divided into two separate plots. The aim of the newbuild situated on the new site is to fit in with the identity and values of the surrounding area, as well as the cityscape of Kajaani.

The intention of this diploma thesis is to create a concept design for a new building on the site. The city of Kajaani suggests the building should consist at least partly of housing, but in my thesis I wanted to show that it shouldn’t be its only purpose. The focus of the diploma thesis is to achieve and combine an outstanding architectural design solution and a suitable use for the building, while embracing the area’s regional identity.

The thesis contains a written theory analysis which discusses the relation between architecture and identity in a regional framework. The discussion is followed by an analysis of the sense of place, which is evaluated considering the site’s history.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Karjalainen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.