University of Oulu

Parametrisen suunnittelun hyödyntäminen teräskattoristikon mallinnuksessa

Saved in:
Author: Kantola, Lauri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 41
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178457
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Kantola, 2021
Publish Date: 2021-06-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Työn tarkoituksena on tutkia algoritmiavusteista rakennesuunnittelua. Kirjallisuuskatsauksessa käydään läpi projekteja, joissa parametristä suunnittelua on hyödynnetty, sekä mitä hyviä ja huonoja puolia menetelmän käytöstä on havaittu. Varsinaisessa tutkimuksessa tehdään kattoristikon suunnitteluohjelma käyttäen Rhinoceros 7:n työkalua Grasshopperia. Suunnitteluohjelman toimintaperiaate ja koodi käydään läpi yleisellä tasolla, ja sen toimivuus havainnollistetaan kuvitellulla esimerkkitapauksella. Esimerkkitapaus on hallirakennus, jolle suunnitellaan ja mallinnetaan kattoristikko. Malli viedään SOFiSTiK -laskentaohjelmaan, jossa ristikolle tehdään kevyt rakenneanalyysi. Työssä käydään lyhyesti läpi myös ristikon optimointimahdollisuuksia, minkä parametrinen malli mahdollistaa. Työssä havaittiin parametrisen suunnittelun mahdollistavan nopeamman suunnitteluprosessin tietynlaisissa tapauksissa. Tärkeimpiä työn tuloksia oli huomata, kuinka helppokäyttöinen ja nopeasti opittava visuaalinen ohjelmointikieli voi olla. Toisaalta Grasshopperissa ja siihen lisätyssä SOFiSTiKin lisäosassa on vielä kehitettävää.

Utilization of parametric design in steel roof truss

Abstract

The object in this thesis is to find out how parametric design can be utilized in structural modeling and analyzing. In the theory part traditional designing method and parametric designing method are being compared. The thesis showcases some projects where parametric designing have been used and goes through advantages and disadvantages that have been noted in the projects. In the second phase of the thesis steel roof truss designing code is made with Grasshopper, which is a tool working under Rhinoceros 7. The Grasshopper code is explained generally, and the code is tested with case example. The case example is basic hall structure to which steel roof truss is modeled. The model is imported to SOFiSTiK -calculation software in which the truss is analyzed. Optimization opportunities in parametric model are also introduced. In conclusions of the thesis there is found that algorithm aided design may provide faster designing process in projects of certain type. Grasshopper scripting language came out to be easy to learn. However, there is some features that needs more developing.

see all

Subjects:
Copyright information: © Lauri Kantola, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.