University of Oulu

Pohjoissuomalaisten ehdokkaiden Facebook-kirjoittelu vuoden 2015 eduskuntavaalien alla

Saved in:
Author: Karjalainen, Juha1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 103
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178467
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Karjalainen, 2021
Publish Date: 2021-06-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Salo, Matti
Kinnunen, Tiina
Reviewer: Enbuske, Matti
Kinnunen, Tiina
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassani keskityn kahdeksan pohjoissuomalaisen eduskuntavaaliehdokkaan Facebook-sivujen kirjoitteluun vaalikeväänä 2015: Katja Hänninen (vasemmisto), Hanna Halmeenpää (vihreät), Pirkka Aalto (kristillisdemokraatit), Heikki Autto (kokoomus), Johanna Ojala-Niemelä (sosiaalidemokraatit), Tapani Tölli (keskusta), Olli Immonen (perussuomalaiset) ja Annika Jouppila (RKP). Ajallisesti tutkimus rajautuu Facebook-julkaisujen osalta aikavälille 1.3.2015–26.4.2015. Historiatieteellisen arvon lisäksi tutkielmallani on myös yhteiskunnallista merkitystä, sillä onhan sosiaalisesta mediasta tullut merkittävä poliittisen viestinnän työkalu.

Tarkastelen työssäni sekä päivitysten teknistä toteutusta että poliittista sisältöä. Sisältöihin liittyen tarkastelun kohteena on ehdokkaiden suhtautuminen poliittisiin ristiriitaulottuvuuksiin. Ristiriitaulottuvuuden käsitteen olen lainannut Arend Lijphartilta. Eri valtioiden sisällä ilmenee jakolinjoja, jotka perustuvat arvoihin, uskomuksiin ja eturistiriitoihin. Heikki Paloheimo on erottanut Suomen puoluejärjestelmässä seitsemän ristiriitaulottuvuutta, joita ovat esimerkiksi vasemmisto vastaan oikeisto, kasvukeskukset vastaan syrjäseutu sekä ekologiset arvot vastaan kasvu ja kulutus.

Työssäni käsiteltyjen ehdokkaiden julkaisujen tekninen muoto eli toteutus ja niiden suosio vaihtelivat. Yleisin tapa käyttää Facebookia oli jakaminen. Teknisen toteuttamisen erot eivät noudatelleet oikeisto–vasemmisto -jakoa tai mitään muutakaan ristiriitaulottuvuutta, eli tietty yksittäinen tekniikka ei ollut suositumpaa jonkun tietyn aatteellis-poliittisen ryhmän keskuudessa.

Poliittisten ristiriitaulottuvuuksien osalta tutkimuksen tulokset olivat monessa suhteessa odotustenmukaisia, mutta osin myös vähemmän odotettuja. Eniten Facebook-aineistoa ristiriitaulottuvuuksista tarjosivat oikeisto vs.vasemmisto, syrjäseudut vs. kasvukeskukset ja ekologiset kysymykset. Muita ristiriitaulottuvuuksia ehdokkaat käsittelivät vähemmän. Esimerkiksi oikeisto–vasemmisto -ulottuvuuteen liittyvät päivitykset noudattelivat pääosin puoluepoliittisia linjoja. Syrjäseudut vastaan kasvukeskukset -ristiriitaulottuvuus oli tulosten osalta erityislaatuinen ja jossakin määrin jopa yllätyksellinen: eri puolueiden edustajat olivat retoriikassaan hyvinkin lähellä toisiaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juha Karjalainen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.