University of Oulu

Kuljettajien motivaatiotekijöitä vihreässä logistiikassa

Saved in:
Author: Sassali, Jaakko1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 89
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178475
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Sassali, 2021
Publish Date: 2021-06-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pohjosenperä, Timo
Reviewer: Juga, Jari
Pohjosenperä, Timo
Description:

Tiivistelmä

Huolenaihe ympäristön kestävyydestä on vaikuttanut maailmanlaajuisesti yritysten toimintaan. Logistiikassa merkittäviä ympäristövaikutuksia syntyy polttoaineen kulutuksesta, jonka johdosta ilmastoon vapautuu ilmastonmuutoksen riskiä lisääviä päästöjä. Logistiikkapalveluyritykset ovat pyrkineet vähentämään toimintansa ympäristövaikutuksia eri keinoilla, joita ovat muun muassa kuljetusten yhdistäminen, käyttöasteen kasvattaminen, ympäristöystävällisen kuljetusmuodon valinta reittioptimointi, uudet teknologiat, vaihtoehtoiset polttoaineet ja taloudellinen ajotapa. Kuljetusyrityksen näkökulmasta erityisesti taloudellisella ajotavalla voidaan vähentää kuljetuksista aiheutuvia kustannuksia sekä ympäristövaikutuksia.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa raskaan liikenteen kuljettajien taloudelliseen ajotapaan vaikuttavia motivaatiotekijöitä. Tarkoitukseen pyritään vastaamaan kuvaamalla taloudellisen ajotavan käyttäytymistä, sekä syitä, jotka rajoittavat tai motivoivat kuljettajien ajotavan toteutumisen. Tuloksia käytetään vihreiden käytäntöjen kehittämiseen kohdeyrityksessä ja lisäksi tutkimus tuo uutta tietoa pyrkimyksiin vähentää kuljetusalan toiminnan ympäristövaikutuksia. Työn teoreettinen tausta koostuu vihreän logistiikan, taloudellisen ajotavan ja suunnitellun käyttäytymisen mallin kirjallisuudesta. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena. Siten tutkimuskohteesta saadaan rikasta tietoa, joka auttaa ymmärtämään ilmiötä kokonaisvaltaisesti. Tutkimuksen empiirinen osa toteutettiin puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla pienikokoiselle suomalaiselle logistiikka-alan perheyritykselle. Haastattelut käsittivät 17 työntekijän sekä johdon haastattelut, jotka toteutettiin suomen kielellä kevään 2021 aikana.

Uutena näkökulmana tutkimus tuo esille kuljettajien kokemukset yritysten vihreitä käytäntöjä kohtaan. Samalla tutkimus laajentaa tietoa, kuinka yrityksen kuuluisi toteuttaa vihreitä käytäntöjä, jotta kuljettajilla on edellytykset ajaa mahdollisimman taloudellisesti ja ekotehokkaasti. Kuljettajien ajokäyttäytymistä oli aikaisemmin selitetty kuljettajien aggressiivisella ajotavalla, mutta tämä tutkimus osoitti ajokäyttäytymiseen vaikuttavan kuljettajien oppiminen, jaksaminen, työn tekemisen mielekkyys ja kiinnostus ympäristöä kohtaan. Tapausyrityksen ja erityisesti sen kuljettajien näkökulmasta ekoajaminen paljastui merkittävämmäksi keinoksi vähentää logistiikan ympäristövaikutuksia. Johdon näkökulmasta tutkimus osoittaa, että logistiikka-alan yritysten tulee kiinnittää huomiota sosiaaliseen vastuuseen koskien heidän omia työntekijöitään. Työntekijöiden hyvinvointia työssä voidaan parantaa koulutuksella, työturvallisuudella ja työolosuhteilla. Keskeisimmäksi keinoksi löydettiin yrityksen viestintäprosessit, joiden avulla voidaan lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä ja vähentää tällä tavoin kuljettajien epäilyjä johdon motiiveja kohtaan vihreässä muutoksessa. Yhteiskunnallisesti tutkimus lisää kuluttajien ympäristötietoisuutta ja tietoa siitä, kuinka tavarat ja elintarvikkeet saapuvat kuluttajien koteihin. Muille tielläliikkujille tutkimus tarjoaa tietoa kuljettajien kokemista vaaroista ja haasteista tieliikenteessä, jotka muiden tielläliikkujien tulisi huomioida omassa käyttäytymisessään.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jaakko Sassali, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.