University of Oulu

EUR/USD valuuttakurssin ja makrotalouden fundamenttimuuttujien välinen tasapainorelaatio

Saved in:
Author: Karvonen, Sara1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Economics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.7 MB)
Pages: 94
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178476
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Karvonen, 2021
Publish Date: 2021-06-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Korhonen, Marko
Reviewer: Korhonen, Marko
Koivuranta, Matti
Description:

Tiivistelmä

Tämä Pro Gradu -tutkielma käsittelee EUR/USD valuuttakurssin sekä makrotalouden fundamenttimuuttujien välistä yhteyttä vuosien 1999–2019 välillä. Erityisesti tarkastellaan, kuinka hyvin monetaarimallit selittävät valuuttakurssin liikkeitä, ja valuuttakurssin sekä fundamenttien väliltä etsitään pitkän aikavälin tasapainorelaatiota, eli yhteisintegraatiota. Tämän relaation olemassaoloa tutkitaan Johansenin yhteisintegraatiotestillä.

Valuuttakurssien vaihteluita on pyritty selittämään sekä ennustamaan paljon, ja aihe on hyvin suosittu tutkimuskohde, mutta kuitenkaan siihen ei olla saatu selkeää konsensusta, ja aiheen tutkimustulokset ovat kaiken kaikkiaan melko ristiriitaisia. Aiempien tulosten mukaan kuitenkin voidaan nähdä, että monetaarimallit eivät sovellu lyhyen aikavälin liikkeiden selittämiseen, mutta pitkän aikavälin trendien ja liikkeiden havaitsemiseen ja analyysiin monetaarimallit ovat hyödyllisiä työkaluja.

Tutkimukseen otettiin mukaan neljä fundamenttimuuttujaa, jotka ovat rahamäärä, tuotanto, korko- sekä inflaatiotaso. Saatuja tuloksia vertailtiin kahteen monetaarimallin versioon, joustavien hintojen malliin sekä jäykkien hintojen malliin. Granger kausaliteettitesteillä tutkittiin, kulkeeko kausaliteetti fundamenteista valuuttakursseihin, vai kenties toisin päin.

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan valuuttakurssin ja makrotalouden fundamenttien välillä vallitsee pitkän aikavälin tasapainorelaatio, kun kaikilta ajanjaksoilta havaittiin yhteisintegroituva vektori. Tämä tulos antaa tukea monetaarimallien toimivuudelle, ja tätä havaintoa pääosin tukevat myös aiempien tutkimusten tulokset. Kausaliteettitestit osoittivat, että itse asiassa valuuttakurssi vaikuttaa keskimäärin fundamentteihin enemmän, kuin fundamentit valuuttakurssiin. Kausaalisuussuhteet kuitenkin vaihtelevat testatulta ajanjaksolta toiselle siirtyessä, ja kausaliteetit saattavat olla myös kaksisuuntaisia.

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella monetaarimalleja voidaan hyödyntää talouden pitkän aikavälin trendien havaitsemisessa ja analysoimisessa, sekä muiden valuuttakurssimallien arvioimisen kiintopisteenä. Huomioitava on, että tämä tutkimus ei ota huomioon fundamenttimuuttujien keskinäisiä yhteyksiä, eikä muita mahdollisia valuuttakurssiin vaikuttavia tekijöitä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sara Karvonen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.