University of Oulu

Vastuullisen sijoittamisen ja vastuullisten indeksien analyysi

Saved in:
Author: Heikkinen, Niko1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Economics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 92
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178479
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Heikkinen, 2021
Publish Date: 2021-06-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Koivuranta, Matti
Reviewer: Korhonen, Marko
Koivuranta, Matti
Description:

Tiivistelmä

Kiinnostus vastuullista sijoittamista kohtaan on kasvanut kovasti rahoitusmarkkinoilla 1990-luvulta lähtien, ja etenkin 2010-luvulla. Vastuullisiin rahastoihin ja osakkeisiin on virrannut ennätysmäärä varoja, ja tälle vauhdille ei näy loppua. Tämän tutkielman tarkoituksena on osallistua keskusteluun koskien vastuullista sijoittamista, miten se sopii modernin portfolioteorian kehikkoon, ja miten vastuulliset sijoitukset tuottavat verrattuna ei-vastuullisiin sijoituksiin.

Modernin portfolioteorian mukaan sijoittajan odotettuun hyötyyn vaikuttaa vain sijoituksen odotettu tuotto ja riski. Vastuullinen sijoittaminen tuo vastuullisuuden uutena parametrina sijoittajan päätöksen tekoon. Tämän tutkielman empiirisessä osuudessa verrataan vastuullisten indeksien ja ei-vastuullisten indeksien tuottoja, riskiä eli volatiliteettia ja Sharpen lukuja. Tutkimuksen aineistona käytetään indeksitalojen MSCI ja S&P Dow Jones Indices indeksejä. Tutkimuksessa vertaillaan vastuullisten ja ei-vastuullisten indeksien keskimääräisiä logaritmisia kuukausittaisia ja päivittäisiä tuottoja, sekä niiden historiallista volatiliteettia. Tämän lisäksi tutkimuksessa suoritetaan yksinkertainen regressioanalyysi, jolla tarkastellaan indeksien korrelaatiokertoimia, eli niiden riippuvaisuuksia toisistaan.

Tämän tutkimuksen tuloksista nähdään, että vastuulliset indeksit ovat tuottaneet keskimäärin paremmin, kuin niiden ei-vastuulliset emoindeksit vuosien 2010–2020 välisenä aikana. Tutkimuksessa havaittiin myös, että vastuullisten indeksien volatiliteetit olivat korkeampia, kuin ei-vastuullisten indeksien. Korkeammasta volatiliteetista huolimatta, vastuulliset indeksit omaavat korkeammat Sharpen luvut, joka kertoo, että niiden riskikorjattu tuotto on suurempi, kuin ei-vastuullisten indeksien. Tämän tutkimuksen tulokset eroavat suuresti aikaisempien tutkimusten tuloksista, koska aiemmissa tutkimuksissa vastuulliset arvopaperit tuottivat keskimäärin huonommin, ja omasivat matalamman volatiliteetin. Aikaisemmissa tutkimuksissa vastuullisia arvopapereita esiteltiin vähemmän riskisinä sijoituskohteina, joissa on matalammat tuotot.

Empiirisen osuuden tulokset osoittavat, että vastuulliset indeksit ovat tuottaneet keskimäärin paremmin, kuin ei-vastuulliset indeksit. Tämän tuloksen tutkimuksen tuloksien poikkeavuus aikaisempien tutkimusten tuloksista johtuu vastuullisen sijoittamisen suosion kasvusta 2000-luvulla. Viime vuosina useat pankit, indeksitalot ja rahoituspalveluyritykset ovat raportoineet vastuullisten varojen sekä vastuullisten sijoitustuotteiden tuottojen voimakkaasta kasvusta. Vastuullisesta sijoittamisesta on tullut varteenotettava sijoitusstrategia, joka tarjoaa sijoittajille tuottojen lisäksi mahdollisuuden tukea positiivista kehitystä ympäristössä ja yhteiskunnassa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Niko Heikkinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.