University of Oulu

Motivaation vaikutus oppimiseen peruskoulussa

Saved in:
Author: Järvenpää, Susanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178494
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Järvenpää, 2021
Publish Date: 2021-06-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatin tutkielman tavoitteena on kerätä tietoa motivaation eri lajeista ja motivaation vaikutuksesta oppimiseen peruskoulussa. Tämä tieto auttaa opettajaa muun muassa opetusmenetelmien, -aiheiden ja -materiaalien valinnassa siten, että ne motivoivat oppilaita enemmän. Motivaatio kun on oletettavasti usein keskeinen tekijä oppimisen edesauttamisessa.

Tutkielman teoriapohja koostuu pääasiassa oppimisen ja motivaation käsitteiden määrittelystä. Keskiössä on erityisesti motivaation käsite, koska oppimisen käsite lienee yleisesti tunnetumpi. Motivaatioon liittyy myös todella monia alakäsitteitä. Lisäksi tutkielmassa määritellään muutamia olennaisia lähikäsitteitä sekä oppimiselle että motivaatiolle käsitteiden ja tutkimuskysymysten tukemiseksi.

Koulussa opettajan on erittäin tärkeä tietää, millaisista asioista oppilaat ovat kiinnostuneet ja millaiset opetusmenetelmät toimivat heihin parhaiten. Jokainen oppilas on yksilö ja jokaisella on omat kiinnostuksenkohteet, ja esimerkiksi oppiainekohtaisen motivaation mukaan oppilaan valintoihin ja suoriutumiseen vaikuttaa suuresti se, mistä asioista hän on kiinnostunut ja mitä asiaa hän pitää tärkeänä (Salmela-Aro, 2018). Tämän tutkielman toisena keskeisenä tavoitteena onkin selvittää, millaiset toimintatavat opettajana toimisivat todennäköisimmin luokasta ja oppilaista riippumatta motivaation edistämiseksi.

Tutkielma pyrkii selvittämään, millainen motivaatio on optimaalisinta oppimisen kannalta. Motivaation lajeja on tutkijasta ja tutkimuksesta riippuen enemmän tai vähemmän, mutta niiden vaikutuksessa oppimiseen on selkeästi eroja.

see all

Subjects:
Copyright information: © Susanna Järvenpää, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.