University of Oulu

Positiivinen pedagogiikka kouluikäisten lasten kouluhyvinvoinnin tukena

Saved in:
Author: Vehkaperä, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178495
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Vehkaperä, 2021
Publish Date: 2021-06-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatin tutkielman tavoitteena on selvittää, mitä positiivinen pedagogiikka on ja kuinka sen avulla voidaan tukea oppilaiden kouluhyvinvointia. Tutkielma selvittää pedagogiikan teoreettisia perusteita edeten konkreettisiin toteuttamisen tapoihin, miten opettaja voi hyödyntää positiivista pedagogiikkaa opetuksessa.

Positiivinen pedagogiikka pohjautuu positiiviseen psykologiaan. Suuntauksena positiivinen pedagogiikka keskittyy hyvinvoinnin edistämiseen ja pyrkii ennaltaehkäisemään ongelmia. Positiivisen pedagogiikan keskiössä ovat vuorovaikutus, tunnetaidot, luonteenvahvuudet ja myönteiset tunteet, joita positiivinen pedagogiikka pyrkii nostamaan esille. Positiivisen pedagogiikan tavoitteena on myös tarjota keinoja selvitä arjessa haastavistakin tilanteista ja niiden tuomista negatiivisista piirteistä.

Kouluhyvinvointia tarkasteltaessa liikkeelle lähdetään yleisen hyvinvoinnin rakentumisesta osana koulua. Tutkielma nostaa esille kouluhyvinvoinnin nykytilan, sekä antaa katsauksen tulevaisuuden näkymistä. Positiivinen pedagogiikka nostaa esille PERMA-hyvinvointiteorian, joka yhdessä vahvuusperustaisen opetuksen kanssa tukee kouluhyvinvoinnin edistämistä. Kouluhyvinvoinnin edistäminen on hyvinvointiopetuksen yksi tärkeimmistä päämääristä.

Aiheina positiivinen pedagogiikka ja kouluhyvinvointi ovat hyvin ajankohtaiset. Kasvatustieteellisissä julkaisuissa nostetaan yhä useammin esille positiivisen pedagogiikan myönteisiä vaikutuksia ja se on alkanut vakiinnuttaa paikkaansa osana opetusta. Kouluhyvinvointiin liittyvät keskustelut nousevat esille niin mediassa kuin kasvatusalan julkaisuissakin. Kasvatusyhteisöissä ollaan huolissaan, kuinka kouluhyvinvointia kouluissa voitaisiin parantaa. Jatkossa erityisen tärkeää olisi kiinnittää huomiota oppilaiden hyvinvointiin tulevaisuuden kouluissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Vehkaperä, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.