University of Oulu

Kausiväestö Kymenlaaksossa : vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden liikkumistarpeisiin vastaaminen

Saved in:
Author: Niemelä, Tiia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.7 MB)
Pages: 98
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178499
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Niemelä, 2021
Publish Date: 2021-06-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Zimmerbauer, Kaj
Prokkola, Eeva-Kaisa
Vierikko, Kati
Reviewer: Zimmerbauer, Kaj
Prokkola, Eeva-Kaisa
Description:

Tiivistelmä

Vapaa-ajan asuminen on merkittävä ilmiö Suomessa. Se koskettaa miljoonia suomalaisia ja on oleellinen osa suomalaista identiteettiä. Tämä tutkimus on vapaa-ajan asumiseen keskittyvä tapaustutkimus Kymenlaakson alueelta. Tutkimuksessa selvitetään, miten vapaa-ajan asuminen näkyy Kymenlaaksossa ja miten sen huomioiminen vaikuttaa alueen väestönkehityksen kuvaan. Vapaa-ajan asumiseen liittyy paljon liikkumista. Alueellisten liikennejärjestelmien suunnittelun pohjana on usein tilastoitu väestö ja siksi kausittaisen väestön liikkumistarpeet jäävät suunnittelussa huomiotta. Kuitenkin myös kausiväestöllä on liikkumistarpeita kohde alueella. Tässä tutkimuksessa selvitetään vapaa-ajan asukkaiden ja kesävierailijoiden liikkumistapoja ja tarpeita Kymenlaakson alueella ja pohditaan miten alueellisia liikennepalveluita voisi kehittää vastaamaan näihin tarpeisiin.

Kausiväestön liikkumistapoja ja -tarpeita sekä liikennepalveluihin kohdistuvia kehitysideoita selvitetään kesän 2019 aikana kerätyn kyselyaineiston avulla. Kausiväestön liikkumistapoja ja -tarpeita myös vertaillaan alueella vakituisesti asuvien ihmisten liikkumistapoihin. Vakituisen väestön liikkumistavoista tietoa saadaan Kymenlaakson alueella keväällä 2019 toteutetusta liikkumistutkimuskyselystä. Kyselyiden vastauksia tarkastellaan ja analysoidaan sekä QGIS-ohjelmistolla että Microsoft Excel -taulukkolaskentaohjelmassa ja IBM SPSS Statistics -ohjelmistolla. Kausiasumisen ilmiöitä ja sen vaikutuksia väestödynamiikkaan tarkastellaan YKR-ruutuihin pohjaavien laskelmien kautta.

Tutkimuksen mukaan vapaa-ajan asuminen keskittyy tutkimusalueella pitkälti Pohjois-Kymenlaaksoon ja painottuu kesäaikaan. Vapaa-ajan asuminen vaikuttaa merkittävästi etenkin maaseutualueiden väestöpohjaan. Maaseuduilla väestö lisääntyy kausittain huomattavasti ja kausiasukkaiden huomioiminen väestölaskelmissa muuttaa väestönkehityksen kuvaa tutkimusalueella. Vakituisen väestön ja kausittaisen väestön liikkumistapojen välillä ei ole suurta eroa. Molemmat liikkuvat pääsääntöisesti omalla autolla. Vaikka kausiväestön liikkuminen pohjaa pitkälti yksityisautoiluun, on heillä myös kiinnostusta julkisia liikennepalveluita kohtaan ja liikennepalveluiden kehittäminen koetaan tärkeäksi. Kausiväestön liikkuminen keskittyy Kouvolan keskustan, Pohjois-Kymenlaakson mökkialueiden sekä muutamien tutkimuksessa havaittujen suosittujen kohteiden/palveluiden välille. Erityisesti liikennepalveluita tulisi kehittää Kouvolan keskustan ja syrjäisten mökkialueiden välille. Kausiväestön liikkumistarpeisiin Kymenlaaksossa voitaisiin vastata esimerkiksi kimppakyyti-järjestelyillä tai erilaisilla kutsupohjaisilla liikennepalveluilla. Tutkimuksessa osoitettiin kausiasukkaiden huomioimisen tärkeys liikennesuunnittelussa syrjäisillä maaseutualueilla, joilla yleisesti liikenteen järjestäminen on koettu hankalaksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tiia Niemelä, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.