University of Oulu

Kaivinkoneen kytkeminen 5G-verkkoon

Saved in:
Author: Joona, Harri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 19
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178511
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Joona, 2021
Publish Date: 2021-06-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä opinnäytetyössä perehdytään, miten toteutettiin toimiva 5G-yhteys Oulun yliopiston automatisoidulle kaivinkoneelle, hyödyntäen Oulun yliopiston 5GTN testiverkkoa. Työn aloitus hetkellä kaivinkone hyödynsi tiedonsiirtoon kaupallista 4G verkkoa ja suunnitelmissa oli suorittaa kenttätestaus, jossa olisi testattu ja verrattu työssä luodun integraation etuja aiemmin kaivinkoneessa käytettyyn tiedonsiirtotekniikkaan. Työn kenttätestauksia suunniteltiin alun perin toteutettavaksi 6.4.–8.4.2021. yhteistyössä SATEL nimisen yrityksen kanssa. Testit jouduttiin kuitenkin perumaan ja toistaiseksi on vielä avoinna koska ne tullaan suorittamaan. Voidaan kuitenkin odottaa, että tärkeään rooliin kaivinkoneen käytössä nousee tiedonsiirron toimintavarmuus ja viive.

Connecting an excavator to a 5G network

Abstract

This thesis introduces how a functional 5G connection for University of Oulu’s automated excavator was implemented utilizing 5GTN test network. At the beginning of this thesis work, the excavator was set to utilize a commercial 4G network for data transfer. There was a plan to do field testing to test and compare the benefits of the integration created in the work to the data transfer technology previously used in the excavator. The field tests of the work were originally planned to be carried out on 6.4.–8.4.2021. in co-operation with a company called SATEL. However, the tests had to be cancelled and are still open for the time being. Although, it can be expected that the reliability and delay of data transmission will play an important role in the use of the excavator.

see all

Subjects:
Copyright information: © Harri Joona, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.