University of Oulu

Sääriluun osteotomian luutuminen

Saved in:
Author: Kokkonen, Turo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 11
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178522
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Kokkonen, 2021
Publish Date: 2021-06-22
Thesis type: Other thesis
Tutor: Ristiniemi, Jukka
Reviewer: Hyvönen, Pekka
Ristiniemi, Jukka
Description:

Tiivistelmä

Tausta: Avautuvan kiilan osteotomia on yleisemmin käytetty menetelmä polven mediaalisen artroosin hoidossa. Merkittävämpiä ongelmia menetelmässä on osteotomiaraon hidas luutuminen. Luutumista arvioidaan postoperatiivisesti anteroposteriorisesta suunnasta röntgenkuvin. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka suurella osalla potilaista luutuminen on riittävää sääriluun avautuvan kiilan osteotomialeikkauksen jälkeen.

Aineisto ja menetelmät: Retrospektiivisessä rekisteritutkimuksessa tutkittiin kohorttina vuosina 2011–2018 Oulun yliopistollisessa sairaalassa toimenpidekoodilla NGK30 eli avoimen kiilan osteotomialla operoidut potilaat. Aineisto koostui 179:stä polvesta, joista 43 poissuljettiin, koska suoritetut operaatiot olivat jotain muita, kuin avautuvia kiiloja. Tutkimuspopulaation koko oli siis 136 polvea. Tutkimuksen vastemuuttuja oli röntgenkuvista arvioiden normaali luutuminen 3, 6, 9 ja 12 kk kontrollikuvissa, arvioiden luutumista modifioidulla Kobayashin menetelmällä.

Tulokset: Polvien kontrollit toteutuivat seuraavasti: 3 kk kohdalla kontrolloitiin 79 % polvista, 6 kk kohdalla 75 %, 9 kk kohdalla 36 % ja 12 kk kohdalla 4 %. Normaali luutuminen havaittiin 3 kk kontrolleissa 64/107 polvessa (64 %), 6 kk kontrolleissa 80/102 (89 %), 9 kk kohdalla 40/49 (91 %) ja 12 kk kohdalla 5/5 polvessa (100 %). Levyn poisto tehtiin myöhemmin 46:lle (34 %) polvelle. Komplikaatiot olivat harvinaisia, infektioita oli aineistossa 1 %:lla ja uusintaleikkaukseen jouduttiin 6 %:lla.

Pohdinta: Osteotomian luutumattomuus oli tämän tutkimuksen valossa harvinaista. Komplikaatioita esiintyi aineistossa harvoin. 2/3 polvista havaittiin riittäväksi katsottavan normaalisti luutuneiksi jo 3 kk kontrollikuvassa. Luutumisen rutiininomainen seuranta röntgenkuvin ei vaikuta perustellulta, mikäli normaali luutuminen oli saavutettu jo aiemmin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Turo Kokkonen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.