University of Oulu

Kehitysvammaisten nuorten haasteet toisen asteen koulunkäynnin ja työllistymisen näkökulmista

Saved in:
Author: Holappa, Pekka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178524
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Holappa, 2021
Publish Date: 2021-06-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmani kartoittaa aineistolähtöisen sisällönanalyysin ja kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla kehitysvammaisten nuorten työllistymisen haasteita niin toisen asteen opintojen kuin koulun ulkopuolisten tekijöiden kautta. Kehitysvammaisten työllistyminen koetaan tärkeäksi, ja onkin eräs koulunkäynnin olennaisimpia tavoitteita (Hermanoff, 2016, s. 160; Nevala ym., 2019).

Kehitysvammaisuudella tarkoitetaan kognitiivisten kykyjen ja sopeutumistaitojen vajetta, joka ilmenee ennen 18 vuoden ikää (Merrick, Greydanus & Patel, 2014). Kehitysvammaisuuden määritelmä on ajan myötä siirtynyt älykkyysosamäärän mittaamisesta enemmän kohti toimintakyvyn tarkastelua (Hermanoff, 2016, s. 18). Kehitysvammaiset ovat hyvin heterogeeninen ryhmä, johon kuuluu monen tasoisia yksilöitä (Cooper, 2014).

Kehitysvammaisten työllistymisessä painottuu mahdollisimman nuorena saadut työkokemukset oikeilla työpaikoilla (Carter, Austin & Taylor, 2012; Siperstein, Heyman & Stokes, 2014). Myös perheen mukanaolo erityisesti siirtymävaiheissa kouluasteiden välillä nähtiin tärkeäksi (Kaehne & Beyer, 2014). Lisäksi fyysiset ja henkiset haasteet vaikuttavat asumisympäristön ohella kehitysvammaisten osallistumismahdollisuuksiin (Heräjärvi, Leskinen, Pirttimaa & Jokinen, 2018).

Tutkielmani tavoitteena on parantaa tietoisuutta kehitysvammaisten asemasta ja heidän kohtaamista arjen haasteista. Aihe on mielestäni yhteiskunnallisesti merkittävä, sillä kehitysvammaisille tulee olla tarjolla mielekästä tekemistä myös koulutaipaleen jälkeen, jotta he voivat kehittää itseään ja tuntea kuuluvansa osaksi yhteisöä.

The challenges of youth with disabilities from the viewpoints of secondary school and employment

Abstract

This thesis will chart some main challenges the disabled youth face while they are transferring from school to adulthood. My main research method is literary review with content analysis. Employment is important for the disabled and it is one the key goals while going to school (Hermanoff, 2016, s. 160; Nevala ym., 2019).

The definition for disability is lack of cognitive and adaptive skills which will become apparent before the age of 18 (Merrick, Greydanus & Patel, 2014). The definition has been changing from strictly measuring IQ to more towards examining performance (Hermanoff, 2016, s. 18). The disabled are a heterogeneous group and it consist of individuals with variety of different skill levels (Cooper, 2014).

It is essential for the disabled to gain work experience as young as it is possible from real workplaces (Carter, Austin & Taylor, 2012; Siperstein, Heyman & Stokes, (2014). Family members’ involvement especially through the transition periods between educational stages was considered important (Kaehne & Beyer, 2014). Physical and mental challenges and living conditions were also found to be connected to participation possibilities of the disabled (Heräjärvi, Leskinen, Pirttimaa & Jokinen, 2018).

My main goal for this thesis is to raise more awareness for the issues and the status of the disabled. I think it is an significant subject also from the society’s viewpoint and my thesis indicates how important it is for the disabled to have something meaningful to do after they have graduated from school. This way they will have a chance to develop themselves and feel like they are a part of the society.

see all

Subjects:
Copyright information: © Pekka Holappa, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.