University of Oulu

Entisten rahapeliriippuvaisten kokemuksia riippuvuuden synnystä, rahapeliriippuvaisena elämisestä sekä riippuvuudesta irtaantumisesta

Saved in:
Author: Heikkala, Aino-Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178542
Language: Finnish
Published: Oulu : A.-M. Heikkala, 2021
Publish Date: 2021-06-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää entisten rahapeliriippuvaisten kokemuksia siitä, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet riippuvuuden syntyyn, millaista oli elämä rahapeliriippuvaisena, sekä miten he ovat päässeet riippuvuudesta irti. Toteutin työn kirjallisuuskatsauksena, joka sisältää empiirisen osan. Fenomenologisen tutkimukseni empiirisessä osassa kolme osallistujaa vastaa tutkimusaiheeseen liittyen 14 avoimeen kysymykseen. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 1. Minkä asioiden entiset rahapeliriippuvaiset kokevat olleen merkittäviä rahapeliriippuvuuden synnyssä? 2. Millaista oli elämä rahapeliriippuvaisena? sekä 3. Mitkä asiat olivat tutkittavien mukaan merkittäviä rahapeliriippuvuudesta irtaantumisessa?

Rahapeliriippuvuuden syntyä edeltävät usein pelaamisen riskitaso sekä ongelmapelaaminen. Riippuvuudelle altistavat muun muassa perimä, jotkin persoonallisuuden piirteet, psyykkiset ongelmat, elämäntilanne ja niin edelleen. Suomessa rahapeliriippuvuuden diagnosointiin käytetään ICD-10 -sekä DSM-5 -tautiluokituksia. Blaszczynskin ja Nowerin (2002) polkumallissa kuvataan rahapeliongelman syntyä, ja se jakaa eri syistä pelaamiselle alttiit ihmiset kolmeen ryhmään. Näitä ovat ehdollistuneet pelaajat, tunneperäisesti alttiit pelaajat sekä perimältään alttiit pelaajat. Peliongelma puolestaan altistaa yksilöä muun muassa taloudellisille ongelmille ja mielenterveysongelmille sekä lisää stressiä. Hoitona käytetään neuvonnan ja vertaistuellisten tahojen lisäksi kognitiivista käyttäytymisterapiaa, motivoivaa haastattelua sekä tarvittaessa opioidinsalpaaja-lääkkeitä. Riippuvuudesta irti pääseminen vaatii paljon työtä, mutta on täysin mahdollista.

Kyselyni tulosten mukaan rahapeliriippuvuuden syntyä voivat edesauttaa esimerkiksi yksilölliset tekijät kuten päihde- ja mielenterveysongelmat sekä positiivinen suhtautuminen ja positiiviset kokemukset peleistä. Myös pelityypit vaikuttavat, ja erityisesti valo- ja äänitehosteet sekä nopeatempoisuus vaikuttavat riippuvuuden syntyyn. Rahapeliriippuvuus sekä velkaantuminen aiheuttivat pelaajalle muiden muassa stressiä, ahdistusta ja häpeää. Rahapeliriippuvuudesta irtaantumisessa auttoivat oma motivaatio, vertaistuki sekä ammattiapu. Tiedostaminen ja asioista puhuminen koettiin myös hyvin tärkeiksi. Tulosten mukaan vaikuttaisi siltä, että rahapeliriippuvuus vaikutti mielialaan negatiivisesti ja siitä toipuminen positiivisesti. Tutkittavat kuitenkin kokivat riippuvaisen mielen olevan aina keskeneräinen ja parantumisprosessi jatkuu yhä, vaikka rahapelaamisesta onkin jo päästy irti.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aino-Maria Heikkala, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.