University of Oulu

Tapaustutkimus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijuuden kyseenalaistamisesta koronaepidemiassa

Saved in:
Author: Kuronen, Katariina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History, Culture and Communication Studies (HistCulComm)
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 69
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178553
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Kuronen, 2021
Publish Date: 2021-06-29
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Karvonen, Erkki
Sahlgren, Jari
Reviewer: Karvonen, Erkki
Kallinen, Maija
Description:

Tiivistelmä

COVID-19-pandemia on aiheuttanut poikkeuksellisen kriisin, jonka kukistamista varten tarvitaan sekä tutkittua tietoa että poliittisia päätöksiä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toimii kansallisena asiantuntijalaitoksena tartuntatautien torjunnassa Suomessa. Tässä tutkielmassa selvitetään miten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijuutta koronaviruspandemiassa kyseenalaistettiin Twitterissä.

Tutkimuksen aineiston muodosti THL:n Twitter-tilin @THLorg vastaanottamat kommentit välillä 13.8.2020–12.1.2021. Tutkimus toteutettiin empiirisenä ja aineistolähtöisenä tapaustutkimuksena. Tutkimuksen aineisto analysoitiin monimenetelmällisesti: aineiston ensisijainen analyysi ja hankinta toteutettiin laadullisesti, minkä jälkeen aineisto analysoitiin määrällisesti. Aineisto koostui 308 kommentista, mikä oli 10,7 % kaikista tällä välillä vastaanotetuista Twitter-kommenteista.

Tulokset osoittavat, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijuutta kyseenalaistettiin monin eri tavoin. Määrällisesti eniten kyseenalaistettiin THL:n antamia suosituksia sekä koronavirustaudin vaarallisuutta. Kommentit jakautuivat kahteen pääluokkaan: 1) THL ei ole tarpeeksi pätevä asiantuntija ja 2) COVID-19-salaliittoteoriat. COVID-19- epidemiaa käsittelevän tutkimuksen ja tiedon runsaus näkyi myös tämän tutkimuksen tuloksissa, sillä useassa tapauksessa THL:n asiantuntemusta kyseenalaistettiin erilaisiin tutkimuksiin vedoten.

see all

Subjects:
Copyright information: © Katariina Kuronen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.