University of Oulu

Improving content authoring user experience in the lovelace learning environment

Saved in:
Author: Koivula, Mikko1; Sutinen, Joonas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.3 MB)
Pages: 44
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178567
Language: English
Published: Oulu : M. Koivula; J. Sutinen, 2021
Publish Date: 2021-06-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

This thesis provides the analysis, planning, execution and evaluation of a new back- and frontend prototype of the online learning environment Lovelace created by the project group. The pre-requisite for the prototype was to utilize the same technologies as the current live version, and the project groups first major task was to investigate, comprehend and execute them. In addition, the project group was advised not to review the code of the live version to ensure fresh perspective into execution of the new version.

The design takes influence from other sources such as Moodle. This thesis covers the process of the design from first sketches and analysis of the set-out requirements. These requirements include extracting the current editing functionality from separate administrator page to the easily accessible lecture pages editing widget, the static website contents caching, support for the existing Lovelace markup text and many others. The implementation phase starts by following the plan created in the design part which made the process more streamlined. Technical aspects of the development are handled in the implementation part of the thesis. Polymorphism, the way the content is rendered to the viewer, explanation and representation of how content forms and caching works are explored here.

The evaluation of the finished prototype was executed in form of measurement of websites load times with addition of an expert evaluation meeting with experienced user of the live version of Lovelace. The meeting consisted of different test cases which the attendee had to complete on both old and new versions. These tasks were all timed and the results were vastly better with the project groups prototype. All of the tasks completed with less time with the prototype, and in some cases even twice as fast. Comparing the end result with the pre-requisites, the requirements were met well, and the improvements were proven to be a success.

Tiivistelmä

Tämä tutkielma sisältää verkko-opintoympäristö Lovelacen uuden prototyypin suunnittelun, toteutuksen, analyysin sekä evaluaation vaiheet. Prototyyppi on projektiryhmän tuottama uusi front- ja backend toteutus, jonka esivaatimuksena oli hyödyntää samoja teknologioita kuin alkuperäinen versio. Tämän johdosta projektin keskeisin tehtävä alun kannalta oli tutkia ja opiskella näitä teknologioita perusteellisesti. Lisäksi projektiryhmää ohjeistettiin olemaan katsomatta alkuperäisen version koodia ja toteutusta, jotta projektia lähestyttäisiin täysin uudesta perspektiivistä.

Suunnitteluvaiheessa projekti ottaa vaikutteita muista oppimisympäristöistä kuten Moodle:sta. Tämä tutkielma käsittelee suunnitteluprosessin vaiheet mukaanlukien käyttöliittymän luonnokset ja esivaatimusten analyysin. Vaatimuksia ovat editointitoiminnallisuuden siirtäminen erilliseltä ylläpitosivustolta luentosivulta helposti käsiteltävään editointipienoisohjelmaan, välimuistin implementointi latausnopeuksien nopeuttamiseksi, tuki Lovelacen ”markup” -tekstille sekä monia muita. Projektin tekninen puoli, kuten polymorfismi, sisällön renderointi sekä tarkempi välimuistin ja sisältölomakkeiden toiminta käsitellään implementointiosiossa.

Valmiin prototyypin evaluointi suoritettiin latausnopeuksien mittauksilla sekä asiantuntijan arvioinnilla. Kyseinen asiantuntija oli kokenut Lovelacen käyttäjä ja hänelle annettiin kolme erilaista tehtävää, jotka hänen kuului suorittaa sekä alkuperäisellä että projektiryhmän versioilla. Nämä suoritukset ajoitettiin sekuntikellolla myöhempää data-analyysia varten. Tulokset prototyyppiversiolla olivat menestyksekkäitä. Tehtäviin kulutettu aika oli jokaisella kerralla lyhyempi prototyyppiä käyttäessä ja joissain tapauksissa jopa kaksi kertaa lyhyempi. Kun kokonaiskuvaa lopputuloksesta verrataan alkuvaatimuksiin, niin huomataan, että vaatimukset tavoitettiin ja uudet toiminnallisuudet paransivat todistetusti käyttäjäkokemusta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mikko Koivula; Joonas Sutinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.