University of Oulu

Alustalous kiertotalouden edistäjänä : esimerkkejä ruokahävikin vähentämiseen

Saved in:
Author: Rantaeskola, Carita1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178574
Language: Finnish
Published: Oulu : C. Rantaeskola, 2021
Publish Date: 2021-06-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintyössä on selvitetty alustatalouden mahdollisuuksia edistää kiertotaloutta kestävän ruokajärjestelmän näkökannalta. Alustatalous on uusi menestyvä digitaalinen liiketoimintamalli, jota hyödyntämällä yritykset saavat palvelunsa helpommin käyttöön suuremmalle määrälle kuluttajia ja suuremman kuluttajakunnan käyttöön. Tässä työssä keskitytään Suomessa tapahtuvaan alustatalouden tuomaan muutokseen kiertotaloudessa ja kestävässä ruokajärjestelmässä ruokahävikin vähentämiseksi.

Digitaalisuuden hyödyntäminen helpottaa yritysten siirtymistä kiertotalousmalliin. Silloin yrityksille syntyy erilaisia liiketoimintaan liittyviä mahdollisuuksia. Esimerkiksi yritys pystyy helposti datan avulla sovittamaan markkinat kiertotalouden osana olevaan kuluttamiseen. Koska ruokajärjestelmä kuluttaa luonnonvaroja ja aiheuttaa kasvihuonekaasuja, ruokaa tulee tuottaa vastuullisesti ruokahävikin syntymisen vähentämiseksi.

Tässä työssä on kartoitettu tällä hetkellä Suomessa käytettäviä alustoja, joiden avulla ruokahävikkiä pystytään vähentämään alkutuotannossa, elintarviketeollisuudessa, ravitsemuspalveluissa, kaupoissa ja kotitalouksissa. Alkutuotannossa alustojen käyttämisellä voidaan helpottaa tuottajan ja kuluttajan välistä kaupan käyntiä. Ravitsemuspalveluille kehitettyjen alustojen takana on ruokahävikin mittaaminen ja ruokahävikin vähentäminen myymällä myymättömiä annoksia kuluttajille. Kaupoissa syntyvälle ruokahävikille on kehitetty monia erilaisia alustoja, joista kuluttaja voi ostaa hävikkiin päätyviä tuotteita.

Platform economy as a contributor to the circular economy : examples of reducing food loss

Abstract

This bachelor’s work has explored the potential of platform economics to stimulate circular economics in terms of the vision of a sustainable food system. The platform economy is a successful new digital business model by leveraging companies to make their services more accessible to a larger number of consumers and a larger consumer base. This work focuses on the transformation of the platform economy in Finland in the circular economy and sustainable food system to reduce food loss.

Taking advantage of digitality will make it easier for companies to move to a circular economy model. That’s when different business opportunities arise for businesses. For example, a company can easily use data to match the market with consumerism, which is part of a circular economy. Because the food system consumes natural resources and emits greenhouse gases, food should be produced responsibly to reduce the food waste and loss.

This work has mapped out the platforms currently used in Finland to help reduce food losses in primary production, food industry, food services, shops and households. In primary production, the use of platforms can facilitate trade between producer and consumer. The idea of platforms developed for food services is measuring food loss and reducing food loss by selling unsold portions to consumers. Many different platforms have been developed for food loss in stores where the consumer can buy products that would otherwise end up as waste.

see all

Subjects:
Copyright information: © Carita Rantaeskola, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.