University of Oulu

Kalajoen paloapuyhdistyksen alkuvuodet 1860–1870 : paloapuyhdistykset 1800-luvun lopun suomalaisen yhteiskunnan sosiaalisen rakenteen ja yhteisvastuun ilmentäjinä

Saved in:
Author: Anttila, Viivi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History of Science and Ideas
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 21
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106188575
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Anttila, 2021
Publish Date: 2021-06-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmani aihe on Pohjois-Pohjanmaan varhaisimman paloapuyhdistyksen eli Kalajoen paloapuyhdistyksen alkuvaiheet vuosien 1860–1870 välillä, sekä niiden tarkastelu yhteisvastuun käsitteen kautta. Tutkielma käsittelee syitä ja tarvetta paloapuyhdistysten perustamiselle 1800-luvun lopun Suomessa Kalajoen paloapuyhdistystä esimerkkitapauksena käyttäen. Yhteisvastuun käsitteen näkökulman valitsin, koska paloapuyhdistykset ja niitä seuranneet vakuutusyhdistykset ja -yhtiöt ovat vaikuttaneet yhteiskuntaan myös sosiaalisessa mielessä. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: milloin ja miksi perustettiin Pohjois-Pohjanmaan ensimmäinen paloapuyhdistys? Millaiset olivat kyseisen yhdistyksen alkuvaiheet?

Lähdeaineistona tutkimuksessa ovat LähiTapiola Pohjoisen arkistoissa Oulussa ja Kalajoella sijaitsevat aineistot. Kalajoen toimipisteen arkiston aineistoista osa on irrallisia kirjeitä tai kirkossa julkisesti seurakunnalle luettuja kuulutuksia, osa taas tilikirjoja ja kokousten pöytäkirjoja. Tutkimuskirjallisuus koostuu sekä historiatieteellisistä että populaarihistorian teoksista, sillä kattavaa aiempaa tutkimusta ei aiheesta ole tehty.

see all

Subjects:
Copyright information: © Viivi Anttila, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.