University of Oulu

Keskusta-alueen ideointi Tornioon

Saved in:
Author: Väisänen, Hannu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 7.4 MB)
Pages: 7
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106198584
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Väisänen, 2021
Publish Date: 2021-06-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintyöni on yhdyskuntasuunnittelun asemakaavakurssin kurssityö, jossa vuoden 2020 syksyn kohdealueena oli Tornion ydinkeskusta Suensaarella Suomen ja Ruotsin valtioiden rajan vieressä. Tilaajan toiveena oli ideoida historialliseen kaupunkiin asemakaavoituksen avulla uutta arkkitehtuuria, jonka suunnittelussa on tavoiteltu uusia elämyksiä, vetovoiman kehittämistä ja vanhenevan väestön huomiointia.

Suunnittelualueella sijaitsee historiallinen puukoulurakennus, jolle tuli myös ideoita uusia käyttötarkoituksia. Suunnittelualueen keskellä on maisemaa hallitsevana dominanttina 10-kerroksinen Tornion kaupungintalo, jonka ympäristö on pääosin linja-autoasemana tai autojen pysäköintialueina.

Ennen uuden asemakaavan suunnittelua tein analyysejä, joissa tutkin karttojen ja satelliittikuvien avulla Suensaaren viherverkostoja, tieverkostoja, kaupunkirakennetta ja sen historiaa, palveluja sekä luonto- ja kaupunkimaisemia.

Asetin suunnitelmani tavoitteeksi eheyttää Suensaaren viherverkostoa, tiivistää kaupunkirakennetta sekä luoda uudelle alueelle puutarhamainen paikallisruokakulttuuriin perustuva brändi. Viherverkoston eheyttäminen ja paikallisruokakulttuuriin perustuva brändäys tapahtuisi hyötypuutarhan avulla, joka sijoittuisi historiallisen puukoulurakennuksen viereen. Asuntorakentamisen osalta suunnittelin kolme korttelia, joiden rakennukset olisivat 4–5 kerroksisia puukerrostaloja.

Suunnitelmaani ohjasi hyötypuutarhan sovittaminen Tornion ydinkeskustaan ja sen tarjoamat mahdollisuudet ravintoloille, vanhenevalle väestölle, asukkaille, turismille ja kaupungin imagolle. Yhtenä tavoitteenani oli myös luoda pölyttäjille ja hyönteisille uusia ympäristöjä. Puutarhan kasvillisuus painottuisi lajeihin, jotka kelpaavat syötäviksi tai edesauttaisivat syötävien kasvien kasvua. Hyötykasviteemaa käytin myös asunkorttelien sisäpihojen suunnitteluun.

Katutilan muodostumisessa huomioin katujen päätteet ja kaupunkimaiseman. Tornion kaupungintalon ympärille suunnittelin aukion, koska maamerkkirakennuksena se tarvitsee ympärilleen tilaa. Suunnitelmani läpi kulkee pääakseli puutarhan, kaupungintalon aukion ja ravintolapainotteisen kävelykadun kautta Tornion ydinkeskustaan. Pääakselia risteää kohtisuoraan kerrostalokorttelien pihojen läpi kulkeva näkymäakseli. Asuinkerrostalojen rakennukset rajaavat bulevardimaisen kävelykadun, jonka varrelle rakennusten katutasokerroksiin sijoittuu palveluja ja ravintoloita.

Asemakaavakurssin kurssityö on ensimmäinen osa kolmen kurssin kokonaisuutta, jossa kahdessa seuraavassa tarkensimme suunnittelua asuntosuunnitteluun ja edelleen kerrostalosuunnittelun rakennusoppiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hannu Väisänen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.